عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

کارگاه های روانشناسی

مدت زمان (جلسه)

مدرس

نام دوره

ردیف

18

دکتر علی اعظم رجبیان

کارگاه" شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی"

1

18

دکتر علی اعظم رجبیان

گارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

2

40

دکتر احسان متین فر

پنجشنبه ها با طعم شیرین خودشناسی

3

30

دکتر محمدرضا ناظمی

کارگاه آموزشی برنامه ریزی تحصیلی

4

                                                                                  کارگاه های علوم تربیتی                                                                                 

8

خانم دکتر جلایری

روش تحقیق در علوم تربیتی

(آمادگی کنکور ارشد علوم تربیتی)

6

8

خانم دکتر جلایری

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی (آمادگی کنکور ارشد و دکتری علوم تربیتی)

7

8

خانم دکتر جلایری

کارگاه آمادگی مربیان مهدکودک و پیش دبستانی

8

4

خانم دکتر جلایری

کارگاه ارائه سند درسی(طرح ملی) سند تحول بنیادین (بررسی چالش ها تهدیدها و فرصت)

9

8

خانم دکتر جلایری

آموزش طرح درس براساس اصول 9گانه ( ویژه مدرسین)

10

3

خانم دکتر بیرونی کاشانی

روشهای تدریس با رویکرد تربیت شخصیت

11

مطالب مرتبط