عکس صفحه اصلی

کارگاه تقویت حافظه و تندخوانی

تقویت حافظه و تندخوانی و استراتژی های تست زنی

تقویت حافظه و تندخوانی و استراتژی های تست زنی

کارگاه آموزشی برای تمامی سنین و سطوح آموزشی، افزایش مهارت خواندن و بخاطر سپاری با تدریس استاد بهارلو