عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

موسسه گام اندیشه در راستای گسترش فعالیت های فرهنگی و زبان آموزی کشور به آموزش زبان های انگلیسی و آلمانی معطوف نموده است. از آنجا که کشور آلمان از مهمترین شرکای تجاری ایران بوده و این کشور امکانات مناسبی جهت ادامه تحصیل دانشگاهی عرضه می نماید، آموزش زبان مزبور هر زمان اهمیت بیشتری پیدا می کند. مدرسین بخش مزبور دارای تجربه های آموزشی و تحصیلات دانشگاهی از کشور آلمان و نیز دانش آموخته انیستیتو  گوته آلمان میباشند.

در آموزش ها دانشجویانی که هیچ دانشی در زمینه زبان آلمانی ندارند به سطح مناسب زبانی برای برقراری ارتباط در محیط های اجتماعی دست می یابند.

سطوح زبان آلمانی : 

                                       

کلاس ها به صورت عادی ، Vip فشرده 7.5 ماهه و خصوصی برگزار میشود.  مدت هر ترم عادی یک ماه و نیم  که شامل 20 جلسه  دو ساعته، مدت کلاس های فشرده سه روز در هفته و مدت کلاس های خصوصی بسته به خود دانشجو ، متغیر می باشد.
کتاب مورد تدریس Menschen و متد تدریس منطبق بر انستیتو گوته می باشد.
دوره های مکالمه آزاد و جلسات پرسش و پاسخ در طول هر ترم و پایان ترم برگزار خواهد شد.
دوره های مکالمه آزاد ، برای افرادی که به پایان سطح A1 رسیده اند برگزار میگردد.
حداقل سن برای شرکت در کلاس ها، ۱۴ یا ۱۵ سال است.

مطالب مرتبط