عکس صفحه اصلی

حوزه برگزاری مشهد- خیابان احمدآباد- بلوار رضا- نبش رضا 19- آموزش عالی آزاد گام اندیشه می باشد. در صورت تغییر در محل برگزاری آزمون از طریق کانال های تلگرامی مؤسسه اعلام خواهد شد.

ویژگی های آزمون آزمایشی طبقه بندی شده

آزمونهای آزمایشی آمادگی آزمون وکالت موسسه در 18 مرحله ( 11 مرحله طبقه بندی، 4 مرحله جامع طبقه بندی و 3 مرحله جامع کل) برگزار و دانشجو می تواند در آزمونها، هم به صورت حضوری و هم به صورت غیرحضوری (اینترنتی) شرکت نماید.

جهت شرکت در آزمونهای اینترنتی، دانشجو می بایست نرم افزار مربوط به شرکت در آزمون را همراه با دفترچه راهنمای نصب (به صورت رایگان)، از موسسه دریافت نماید. در زمان شرکت در آزمونهای اینترنتی، دانشجو می تواند پس از دریافت سوالات آزمون، به صورت آفلاین (عدم نیاز به ارتباط دایم با اینترنت) به سوالات پاسخ و پس از اتمام زمان آزمون، جهت ارسال پاسخنامه، به اینترنت متصل و سپس کارنامه خویش را دریافت نماید و در صورتی که در تاریخ برگزاری هریک از آزمونهای آزمایشی، در آزمونی شرکت ننموده باشد، میتواند تا 72 ساعت قبل از روز برگزاری آزمون اصلی، در آزمونها به صورت اینترنتی شرکت و از کلیه مزایا و آنالیز آزمونهای آزمایشی (بجز رتبه بندی) بهره مند گردد. جهت شرکت در آزمونهای اینترنتی، داشتن کد کاربری و کلمه عبور الزامیست.

پس از اتمام زمان برگزاری آزمون، نتیجه آزمون به صورت کارنامه حاوی تعداد سوالات غلط، درست، نزده و معدل، همراه با پاسخنامه اسکن شده شخص دانشجو (جهت مقاسه با کلید آزمون) و دفترچه ای حاوی پاسخ تشریحی سوالات و نیز کلید آزمون، حداكثر ۵ دقیقه پس از اتمام آزمون حضوری و در کمتر از یک دقیقه پس از اتمام آزمون اینترنتی در اختیار دانشجویان محترم قرار خواهد گرفت.

پس از اتمام هر آزمون، رتبه بندی انجام و ساعاتی بعد، رتبه و وضعیت علمی دانشجو از طریق پیامک و با شماره 20004810 به شماره تلفن همراه درج شده در فرم ثبت نام، ارسال خواهد شد. همچنین دانشجو می تواند با مراجعه به 

سایت موسسه و با ورود به "سیستم آنالیز نتایج آزمونها" در بخش "آزمونهای من"، با استفاده از کد کاربری و کلمه عبور خود، آنالیز و گزارشات مربوط به آزمون را مشاهده و از وضعیت علمی خود نسبت به سایر شرکت کنندگان و نفرات برتر، مطلع گردد.

به جهت لزوم رعایت اصل برابری میان شركت كنندگان آزمونهای آزمایشی چه به صورت حضوری و یا اینترنتی و با هدف ایجاد محدودیت زمانی و انجام رتبه بندی دقیق میان کلیه شرکت کنندگان، آزمونها در روز و تاریخ اعلامی رأس ساعت آغاز و پس از اتمام زمان اعلامی، خاتمه خواهد یافت. بدیهی ست دانشجویانی که به صورت اینترنتی در آزمون شرکت می نمایند، در صورت عدم شرکت در آزمون و یا عدم ارسال پاسخنامه در تاریخ و یا ساعت اعلامی، در رتبه بندی قرار نخواهند گرفت.


مطالب مرتبط