عکس صفحه اصلی

 هدف دوره

 • تفکر و مدیریت استراتژیک
 • مهارت‌های رهبری سازمانی
 • سیاست‌گذاری و آینده‌پژوهی رستوران داری
 • فنون و مهارت‌های مدیریت پیشرفته منابع انسانی در رستوران داری
 • شیوه‌های تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری
 • تکنیک‌های پیشرفته تحقیقات بازار و مخاطب شناسی
 • تکنیک‌های پیشرفته برند سازی و تبلیغات رستوران داری
 • فنون و مهارت‌های مذاکرات تجارتی
 • فنون و مهارت‌های پیشرفته فروش محصولات و خدمات
 • قوانین، مقررات و ضوابط کاربردی
 • امکان‌سنجی و ارزیابی برنامه‌ها و سنجش ایده
 • مدیریت تکنولوژی و سیستم‌های پیشرفته اطلاعات

 

 تواناییهای مورد انتظار دانشپذیرفتگان دوره

 • دارا بودن دانش کافی در زمینه فعالیت کاری
 • دارا بودن حداقل مهارت مدیریت رستوران
 • دارا بودن مدارک مهارتی مرتبط

 

 شرایط ورود به دوره (پیش‌نیازهای ورود)

 • دارا بودن مدرک کارشناسی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی معتبر کشور و یا دارا بودن مدرک دیپلم با سابقه کاری

ثبت نام