عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره

 • تکنیک‌ها و فنون پژوهش و مأخذ شناسی در مطالعات گردشگری
 • تفکر و مدیریت استراتژیک
 • مهارت‌های رهبری سازمانی
 • سیاست‌گذاری و آینده‌پژوهی گردشگری
 • فنون و مهارت‌های مدیریت پیشرفته منابع انسانی در صنعت گردشگری
 • شیوه‌های تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری
 • تکنیک‌های پیشرفته تحقیقات بازار و مخاطب شناسی
 • تکنیک‌های پیشرفته برند سازی و تبلیغات گردشگری
 • فنون و مهارت‌های مذاکرات تجارت بین‌الملل گردشگری
 • فنون و مهارت‌های پیشرفته فروش محصولات و خدمات
 • قوانین، مقررات و ضوابط کاربردی تجارت در گردشگری
 • امکان‌سنجی و ارزیابی برنامه‌ها و سنجش ایده
 • استانداردها، ضوابط و مقررات دولتی/تجاری/گمرکی
 • مدیریت تکنولوژی و سیستم‌های پیشرفته اطلاعات

 

 تواناییهای مورد انتظار دانشپذیرفتگان دوره

 • دارا بودن دانش کافی در زمینه فعالیت کاری
 • دارا بودن حداقل دانش گردشگری
 • دارا بودن حداقل مهارت مدیریت گردشگری
 • دارا بودن مدارک مهارتی مرتبط

 شرایط ورود به دوره (پیش‌نیازهای ورود)

1- دارا بودن مدرک کارشناسی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی معتبر کشور و یا دارا بودن گواهینامه MBA از مؤسسات آموزش عالی آزاد

2-  دارا بودن سابقه کار مدیریتی