عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفی دوره:

 مشاوره حقوقی موضوعی تخصصی است که برای هر فرد حقیقی، شرکت یا سازمان خصوصی و دولتی از الزامات ضروری است. چراکه می‌تواند از ایجاد ضررهای مالی و زمانی یا مشکلات در محاکم قضایی و تضییع حقی جلوگیری نماید. تصمیمات مدیران مسئولیت‌های کیفری، حقوقی، جزایی و انتظامی را به دنبال دارد. لذا مدیران حرفه‌ای حتماً در تنظیم آیین‌نامه‌ها، انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی، رسیدگی و پیگیری پرونده‌های حقوقی و دعاوی اداری و استخدامی، شرکت در جلسات دادرسی و دفاع از حق سازمان، ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان، انجام امور حقوقی مربوط به مناقصه و مزایده و … از مشاورحقوقی بهره می‌گیرند.
بسیاری از امور حقوقی هستند که در دانشگاه‌ها تدریس نمی‌شوند و زمینه کاری آن نیز در انحصار دارندگان پرونده وکالت نمی‌باشد و دارای بازار کار بسیار خوب و پردرآمدی است. مسائل مربوط به حقوق شهرداری‌ها، دعاوی ناشی از روابط مؤجر و مستأجر، آیین داوری در دادگاه حقوقی، فن دفاع و … ازجمله موارد پرکاربرد حقوق می‌باشند.


سرفصل های دوره:

 حقوق شهرداری‌ها
 مقررات حاکم بر قراردادها
 حقوق کاربردی شرکت‌ها
 آشنایی با نیازهای حقوقی مشاغل
 قوانین و حقوق گمرکی (اینکوترمز 2020)
 آیین دادرسی در هیئت‌های تشخیص و دیوان عدالت اداری
 
 فن دفاع
 آیین نگارش حقوقی  
 آیین داوری در دادگاه حقوقی
 ابعاد حقوق مشارکت در ساخت
 دعاوی ناشی از روابط مؤجر و مستأجر فن دفاع
 تحلیل کاربردی افراز، تفکیک و فروش مال مشاع


 مزایا:

 ✔️ آشنایی با فرایندهای اجرایی در محاکم
✔️ ایجاد مزیت رقابتی در کسب پرونده‌های حقوقی
✔️ همکاری قضات، وکلا و اساتید مجرب در تدریس دوره
✔️ اعطای گواهینامه مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان MBA حقوقی
✔️ ارائه مباحث به صورت کاملاً کاربردی (case Study) و منطبق بر نیاز بازار کار


مهارت های کسب شده پس از پایان دوره:

  انجام امور ثبت شرکت‌ها
 انجام امور دادرسی مالیاتی
 تنظیم لوایح موردنیاز دعاوی
 تنظیم اسناد تجاری و قراردادها
  انجام امور حقوق کار و تأمین اجتماعی
 ارائه مشاوره حقوقی به صاحبان کسب‌وکار
 تنظیم دادخواست برای موضوعات مربوط به خانواده


ثبت نام

مطالب مرتبط