عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفی دوره

درمان شناختی رفتاری (CBT) یک گفتگوی درمانی است و روشی است که می تواند در نوع فکر کردن و رفتارهای شما تغییراتی را ایجاد کند و به نوعی به شما در مدیریت مشکلات کمک کند. درمان شناختی رفتاری و یا CBT ، یک روش درمان مستقیم، ساختارمند و هدفمند است که برای تغییر انسانها، از شیوه تغییر نگرش آنها استفاده می‌کند.

رفتار درمانی شناختی (Cognitive Behavioral Therapy) مبتنی بر این مفهوم است که افکار، احساسات، اقدامات و اعمال جسمی شما بهم پیوسته اند و داشتن افکار و احساسات منفی می تواند شما را در یک چرخه معیوب به دام بیندازد. هدف از CBT این است که با تجزیه مشکلات و احساسات منفی به قسمت های کوچکتر، به شما در مقابله با مشکلات غافلگیرانه به روشی مثبت کمک کند و همچنین به شما نشان می دهد که چگونه این الگوهای منفی را تغییر دهید تا در زندگی شخصی و اجتماعی خود بهبود داشته باشید.

ویژگی های درمان شناختی رفتاری که لزوم استفاده از آن را در درمان اختلالات ایجاد می‌کند عبارتند از :
ساختارمند بودن آن، بدین معنا که از جلسه اول تا جلسه آخر در هر جلسه ما متوجه می‌شویم که چه کارهایی باید انجام دهیم.
هدفمند بودن، یعنی ما اهداف را انتخاب می کنیم و بر روی اهداف مشخص شده کار می‌کنیم.
کوتاه مدت بودن آن، بدین صورت که تعداد جلسات برای هر اختلال مشخص است.
و تکنیک محور بودن درمان سی بی تی که پاسخگوی بسیاری از نیازهای مراجعین هست.

CBT می تواند به افرادی که دارای اختلالات زیر هستند کمک کند:
اختلال دو قطبی، اختلال شخصیت مرزی
اختلالات خوردن، وسواس فکری (OCD)، اختلال هراس
فوبیا، اختلال استرس پس از ضربه (PTSD)
روان پریشی، مشکلات خواب (مانند بی خوابی)

مخاطبین دوره:
روانشناسان، مشاوران و روان درمانگران حوزه اختلالات روانی
پژوهشگران و متخصصان حوزه اختلالات
دانشجویان حوزه مشاوره، روانشناسی و علوم تربیتی

ما در این دوره آموزشی به تاریخچه درمان شناختی رفتاری، مفاهیم مرتبط با این درمان، ارزیابی و فرمول بندی، چگونگی هدف گزینی، چگونه به مراجعین آموزش درمان دهیم، مهارت ها و راهبردهای اداره جلسات، آشنایی با ساختار درمانی و تکنیک های درمانی، آشنایی با چالش های درمان در طول جلسات و همچنین در انتهای به بررسی موردی (case report) بصورت نمونه پرداخته ایم.

در این دوره یاد خواهیم گرفت:
  • آموزش کامل مبانی درمان شناختی رفتاری

  • یادگیری ارزیابی و فرمول بندی درمان

  • یادگیری کامل و متفاوت تکنیک های درمانی

  • یادگیری ارتباط درمانی در اتاق درمان

  • آموزش روان درمانی برای مراجعین چاش آفرین

  • ساختار جلسات از جلسه اول تا آخر درمانسرفصل های دوره

اصول و تاریخچه درمان شناختی رفتاری

مفاهیم و مبانی تئوریک

ارزیابی و فرمول بندی

هدف گزینی

آموزش درمان به مراجعین

مهارت ها و راهبردهای اداره جلسات

ساختار درمانی

تکالیف درمانی

تکنیک های درمانی

نکات تکمیلی

بررسی مورد (case report)