عکس صفحه اصلی
دوره تربیت معامله گر بورس و اوراق بهادار

توضیحات جامع

دوره معامله گر بورس و اوراق بهادار چه دوره ای است ؟

دوره معامله گر بورس و اوراق بهادار دوره اي است که فراگيران را با کليه اصول ، مباني ، قوانين و مقررات بازارهاي بورس آشنا مي کند. فراگيران دوره هاي معامله گر بورس و اوراق بهادار علاوه بر اين که مي توانند به واسطه دانش و تخصصي که در اين دوره هاي آموزشي کسب کرده اند براي سرمايه گذاري در بازار بورس اقدام کنند مي توانند به عنوان مشاور بورس به افرادي که قصد سرمايه گذاري در بازار بورس را دارند و دانش و تخصص کافي در اين حوزه ندارند کمک نمايند و علاوه بر برخورداري از سود سرمايه گذاري در بازار بورس از طريق ارائه مشاوره نيز به کسب درآمد بپردازند . در ادامه در مورد دوره هاي آموزشي معامله گر بورس بيشتر توضيح خواهيم داد.

چرا باید دوره آموزش معامله گر بورس و اوراق بهادار را بگذرانیم؟

بازارهاي بورس يکي از روش هاي سرمايه گذاري بسيار پر منفعت هستند و همه افراد با رعايت اصول و مباني و قوانين مصوب بازار بورس و هر ميزان سرمايه مي توانند از منافع سرمايه گذاري در اين بازار ها بهره مند شوند . نکته حائز اهميت در حوزه سرمايه گذاري در بازار هاي بورس آشنايي به روند ثبت نام و سرمايه گذاري در اين حوزه مي باشد . روند ثبت نام در بازار هاي بورس روند چندان پيچيده اي نيست و شايد برخي افراد متقاضي ثبت نام بتوانند به صورت مستقل اين کار انجام دهند اما در مورد سرمايه گذاري در بازارهاي بورس و انتخاب سهام شرکت هاي مختلف به منظور سرمايه گذاري افراد قطعا نيازمند بر خورداري از سطح دانش ، تخصص و تجربه در اين حوزه مي باشند ، چه بسا که سرمايه گذاري و خريد سهام هاي مختلف بدون برخورداري از دانش ، تخصص و تجربه مورد نياز نه تنها منافعي براي افراد به دنبال نداشته باشد که ضرر و زيان مالي نيز به دنبال داشته باشد . نيازم مبرم متقاضيان سرمايه گذاري در بازارهاي بورس به برخورداري از مشاوره هاي تخصصي در اين حوزه منجر به ايجاد فرصت هاي شغلي متعدد براي معامله گران بورس و اوراق بهادار شد ه است ، همچنين اين افراد به دليل دانش ، تخصص ، توانايي ، مهارت و قابليت هايي که به واسطه شرکت در کلاس معامله گر بورس و اوراق بهادار کسب مي کنند مي توانند با سرمايه هاي اندک خود نيز براي سرمايه گذاري در اين حوزه اقدام نمايند و از هر دو روش کسب درآمد از طريق مشاوره و کسب در آمد از طريق سرمايه گذاري آينده حرفه اي خود را تامين نمايند.

از اين رو به کليه افرادي که قصد سرمايه گذاري در بازارهاي بورس را دارند به شدت توصيه مي شود که يا از طريق شرکت در دوره هاي آموزشي معامله گر بورس و اوراق بهادار دانش ، تخصص ، توانايي و مهارت مورد نياز براي ورود و فعاليت و سرمايه گذاري در بازارهاي بورس را کسب نمايند و يا از طريق مشاوره با افراد متخصص و کارشناس در حوزه بورس براي سرمايه گذاري در بازارهاي بورس اقدام نمايند

 .
 با توجه به افزايش تمايل عمومي در جوامع بر اي سرمايه گذاري د ر بازارهاي بورس و برخورداري از منافع مالي و اقتصادي آن به واسطه مزاياي متعددي که پيش تر نيز به آن ها اشاره کرديم و همچنين افزايش ميزان سطح آگاهي مردم نسبت نياز به دانش ، تخصص و تبحر مرتبط براي سرمايه گذاري در اين حوزه تعداد متقاضيان شرکت در دوره هاي آموزش معامله گر بورس و اوراق بهادار افزايش قابل توجهي داشته است.

چرا دوره های آموزش معامله گر بورس و اوراق بهادار موسسه آموزش عالي آزاد گام اندیشه را بگذرانیم؟

در سال هاي اخير با روند رو به رشد بازارهاي بورس، تلاش دولت به منظور ايجاد رشد و رونق اقتصادي از طريق گسترش فرهنگ سرمايه گذاري در بورس موقعيت ها و فرصت هاي شغلي مرتبط با حوزه سرمايه گذاري در بورس نيز افزايش قابل توجهي پيدا کرده است و همين روند منجر به افزايش قابل توجه تعداد متقاضيان شرکت در دوره هاي آموزشي معامله گر بورس و اوراق بهادار در مراکز آموزشي مختلف شده است . افزايش چشمگير قابل توجه تعداد متقاضيان شرکت در دور هاي آموزشي معامله گر بورس و اوراق بهادار بعضي موسسات و مراکز آموزشي سود جو، فرصت طلب و نا معتبر را بر آن داشته است تا بدون کسب مدارک و مجوزهاي لازم به منظور برگزاري اين دوره هاي آموزشي و تنها با انگيزه کسب منافع شخصي اقدام به برگزاري کلاس معامله گر بورس و اوراق بهادار نمايند.

همان طور که پيشتر نيز به اين مهم اشاره کرديم شرکت در دوره هاي آموزشي و کلاسي هاي معامله گر بورس و اوراق بهادار برگزار شده توسط موسسات و مراکز بي اعتبار نتيجه اي به غير از اتلاف زمان ، انرژي و بودجه براي فراگيران به همراه نخواهد داشت و انتخاب يک موسسه آموزشي معتبر و به نام در حوزه برگزاري دوره هاي معامله گر بورس و اوراق بهادار مي باشد ، در اين بخش به برخي از مهم ترين دلايلي که موسسه آموزش عالي آزاد گام اندیشه را به علاقه مندان و متقاضيان شرکت در دوره هاي آموزشي معامله گر بورس و اوراق بهادار توصيه مي کنيم اشاره خواهيم کرد.

موسسه آموزش عالي آزاد گام اندیشه  با کسب کليه مدارک و مجوزهاي مورد نياز از سوي وزارت علوم که يکي از معتبر ترين مراکز ذيصلاح در حوزه صدور مجوزهاي آموزشي مي باشد اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي معامله گر بورس و اوراق بهادار و صدور گواهينامه معامله گر بورس و اوراق بهادار معتبر کرده است .

اين موسسه آموزشي به واسطه سال هاي فعاليت در حوزه برگزاري دوره هاي آموزشي معامله گر بورس و اوراق بهادار و کسب اعتبار به يکي از برترين هاي اين حوزه تبديل شده است .

اين موسسه آموزشي به واسطه همکاري با اساتيد برتر و به نام حوزه معامله گر بورس و اوراق بهادار موفق به برگزاري دوره هاي آموزشي با بهترين کيفيت در اين حوزه آموزشي شده است .

فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزشي اين موسسه علاوه بر کسب دانش، تخصص ، توانايي ، مهارت و قابليت هاي مورد نياز براي فعاليت در حوزه سرمايه گذاري در بازارهاي بورس در پايان اين دوره موفق به اخذ مدرک معامله گر بورس و اوراق بهادار معتبر و قابل استعلام خواهند شد . لازم به ذکر است کليه مدارک صادر شده از سوي اين موسسه آموزشي مورد تائيد وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري مي باشد که از درجه اعتبار بالايي برخوردار است و مدرک معامله گر بورس و اوراق بهادار نيز از اين قاعده مستثني نيست .

با توجه به اعتبار مدرک معامله گر بورس و اوراق بهادار صادر شده از سوي اين مرکز آموزشي افراد شانس بيشتري براي احراز فرصت هاي شغلي اين حوزه در مقايسه با ساير متقاضيان پيدا خواهند کرد.

از ديگر مزاياي شرکت در دوره هاي آموزش معامله گر بورس و اوراق بهادار تائيد مدرک معامله گر بورس و اوراق بهادار صادر شده از سوي اين مرکز توسط مرکز ارزيابي مدارک تحصيلي آمريکا و کانادا WES مي باشد .

با توجه به تائيد مدرک معامله گر بورس و اوراق بهادار توسط سازمان بين المللي WES فراگيران مي توانند پس از شرکت در دوره هاي آموزشي اين موسسه و اخذ مدرک معامله گر بورس و اوراق بهادار معتبر از اين مرکز براي فعاليت در بازارهاي بورس بين المللي اقدام نمايند . با توجه به اين مساله مهم که بازارهاي بورس از قوانين يکسان پيروي مي کنند شرکت در اين دوره هاي آموزشي فراگيران را با دانش ، تخصص، توانايي ، مهارت و قابليت هاي مورد نياز براي فعاليت در حوزه مشاوره و سرمايه گذاری در بورس در سراسر دنيا آشنا خواهد کرد.

با توجه به مزايا و منافعي که براي شرکت در دوره هاي آموزش معامله گر بورس و اوراق بهادار موسسه آموزشي عالي آزاد گام اندیشه ارائه شد به کليه متقاضيان و علاقه مندان توصيه مي شود با شرکت در دوره هاي آموزشي اين مرکز به طور همزمان از کليه اين مزايا و منافع برخوردار شوند و زمينه ورود و فعاليت خود در اين حوزه را فراهم آورند.

ثبت نام