عکس صفحه اصلی

اخبار

آغاز ثبت نام دوره های حسابداری
20مرداد, 1397

آغاز ثبت نام دوره های حسابداری

مؤسسه آموزش عالی آزاد گام اندیشه با فضای مناسب و تیم مدیریتی بسیار با تجربه در جهت آموزش مهارت حسابداری به علاقمندان به کار حسابداری ثبت نام دوره های جدید خود را با شرایط و تخفیفات بسیار ویژه آغاز نموده است.

آغاز ثبت نام دوره های مکالمه فشرده و 504 واژه
19خرداد, 1397

آغاز ثبت نام دوره های مکالمه فشرده و 504 واژه

مکالمه فشرده انگلیسی، آلمانی، روسی، ژاپنی با روش دوپینگی در 20 جلسه ویژه تابستان با تدریس استاد بهارلو "آموزش 504 واژه انگلیسی با روش بدون فراموشی"ظرفیت محدود می باشد.