عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره

 • اشنایی باتمامی مسائل مالیاتی
 • اشنایی با بخشنامه ها و راه حل های تخصصی و تضمینی
 • افزایش اگاهی و رفع مشکلات مالی شرکت ها و افراد

 

تواناییهای مورد انتظار دانشپذیرفتگان دوره

 • اگاهی به امور مالیاتی و رفع مشکلات در امور مالی

 

سرفصل دوره

 1. آشنایی با قانون مالیات های مستقیم
 2. آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده
 3. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی
 4. مالیات بر در آمد حقوق و دستمزد
 5. نحوه ی عملی و تخصصی تحریر دفاتر قانونی مطابق آیین نامه تحریر دفاتر
 6. نحوه ی تهیه و ارسال گزارشات فصلی ماده 169
 7. نحوه ی تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
 8. نحوه ی تهیه و ارسال لیست مالیات حقوق
 9. نحوه ی تهیه و ارسال اظهار نامه ی عملکرد

ثبت نام