عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

درباره دوره مدیریت مشاور بازار DBA : مشاوره نقشی حیاتی و تعیین‌ کننده در حیات مادی و معنوی انسانها و بویژه در بهبود وضعیت کسب ‌و کار دارد. آنچه مسلم است این است که مشاوره نیاز طبیعی بشر و پشتیبان او در تصمیم‌گیری‌های سنجیده است.

 نظر به شرایط نابسامان کسب‌وکار، امروزه اهمیت و جایگاه استفاده از خدمات مشاوره ‌ای بیش از پیش نمایان است و هر چه زمان به جلوتر گام برمی‌دارد، این نیاز بیشتر نمود می‌یابد. به گونه‌ای که حالا دیگر کمتر می‌توان سراغ کسب‌ و کاری موفق را گرفت که بدون یاری بازوی توانمند مشاوری اصلح توانسته باشد به جایگاه فعلی خود دست یابد.

انتخاب مشاور یکی از مهمترین و حساسترین تصمیماتی است که کارفرما در جهت انجام یک پروژه اتخاذ می کند. موفقیت هر پروژه اغلب بستگی به چگونگی کسب تواناترین، مجرب ترین و صاحب نام ترین متخصص در دسترس را دارد.

بهترین نتایج در اجرای یک پروژه هنگامی به دست می آیند که رابطه ای حرفه ای و اعتماد متقابل بین کارفرما و مشاور وجود داشته باشد. علّت این امر آن است که مشاورِ با تجربه و حرفه ای در هر زمان قادر است تصمیمات صحیح و هدف دار را اتخاذ، و در جهت منافع کارفرمای خود به مرحله اجرا درآورد.

بنابراین می توان گفت، مجموعه زیادی از کسب و کار های امروزی و با نیازهای متفاوت نیازمند اخذ مشاوره هستند که این مساله سبب می گردد که دامنه ی بسیار گسترده ای از توانمندی های عمومی حوزه های کسب و کار در مشاورین طلب گردد.

از این رو یک مشاور باید از مجموعه ای از دانش ها و مهارت های کسب و کار که در بسیاری از حوزه های شغلی مشترک می باشند، بهره مند باشد. به عنوان مثال مهارت های حوزه بازاریابی و مدیریت استراتژیک، مهارت های حوزه مدیریت عملیات و فنی – مهندسی، مهارت های حوزه مالی و در نهایت مهارت های حوزه ارتباط با مشتریان و کارفرما از جمله نیازمندی های یک مشاور می باشد که باید دانش مناسبی  از آنها را آموزش ببیند.

در بخش دوم دور مشاوره با هدف آشنایی مشاورین با ادبیات بازاریابی و فروش طراحی شده است. دوره مهارت های حوزه بازار ، فروش و بازاریابی دروسی همانند اصول بازاریابی، تحلیل صورت های مالی، توسعه محصول جدید و مهندسی ارزش، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت تبلیغ و برند، مدیریت تحلیل داده ها، مدیریت توزیع و فروش و مدیریت کارآفرینی برای مشاورین ارائه شده است.


دروس پایه

  • تئوری پیشرفته سازمان و مدیریت

  • آینده پژوهی
  • مدیریت تکنولوژی و نوآوری
  • رهبری سرمایه های انسانی

دروس تخصصی

  • مشاوره و آموزش مدیریت برند
  • web branding مشاوره،اجرا و برندینگ
  • E-marketing مشاوره بازاریابی آنلاین،شبکه های اجتماعی

دروس اختیاری

  • کوچینگ
  • منتورینگ حقوقی
  • مدیریت الی و بودجه