عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره

 •    شناخت سیاستهای ارتباطی درون سازمانی
 •    ساختن تصویر سیاسی خوب در سازمان
 •    قوانین نانوشته ی سازمان
 •    ساختن شبکه اطلاعاتی و حمایتی در سازمان
 •    مهارت گوش دادن فعالانه
 •    مهارت ارتباط با کارکنان (مرد و زن )
 •    مهارت ارتباط  با همکاران
 •    شناخت پیامهای پنهان و اثرات آن
 •    مدیریت افراد ناسازگار و سرکش
 •    مدیریت تعارضات و مجادلات سازمانی
 •    شناخت حالات تدافعی
 •    کنترل خشم

  تواناییهای مورد انتظار دانشپذیرفتگان دوره

 • علاقه به یادگیری
 • نیاز به دانش در زمینه کارگاه مورد نظر

 شرایط ورود به دوره (پیش‌نیازهای ورود)

دارابودن مدرک پایان تحصیلات عمومی (دیپلم متوسطه/ پیش‌دانشگاهی)

ثبت نام