عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره

کسب مهارت های لازم توسط شرکت کنندگان در اجرای درمان شناختی _ رفتاری فنون و مدیریت جلسه درمان

اجرای گام به گام درمان شناختی _ رفتاری ، که شامل : ارزیابی شناختی _ رفتاری ، مفهوم پردازی و

جلسات درمان توسط درمانگر با ایفای نقش

اجرای گام به گام و عملی جلسات ارزیابی و درمان شناختی _ رفتاری، توسط هر یک از شرکت کنندگان با نظارت مدرس دوره
 ایفای نقش درمانگر توسط شرکت کنندگان و ایفای نقش بیمار توسط مدرس دوره

اجرای درمان بر روی مراجعان واقعی توسط درمانگر و شرکت کنندگان تحت نظارت درمانگر


 تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

دانشجو رشته های روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی

درمانگران و آشنایان به درمان شناختی _ رفتاری

 شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

دارابودن حداقل مدرك کارشناسی روانشناسی و مشاوره

 نحوة پذيرش دانشپذير

1- بر اساس مصاحبه بالینی و ارزیابی روانشناختی

2- بر اساس سوابق کاری و سوابق تحصیلی

 سرفصل دوره

_  آسیب شناسی روانی پیشرفته بر اساس DSM_5  کاپلان

_  مرور کامل اختلالات روانی با تمرکز بر افزایش مهارت تشیص بالینی در کلینیک و تشخیص افتراقی اختلالات

مرور شرح حال بیماران

_ تمرکز بر اختلالات روانی شایع تر

_ اجرای مصاحبه بالینی و ارزیابی شناختی _ رفتاری و درمان شناختی ، رفتار مقدماتی و پیشرفته

_ آموزش پروتکل درمان شناختی _ رفتاری پیشرفته و تخصصی

_ آموزش اختلال افسردگی اساسی ، اختلال پانیک و آگورافوبیا ، اختلال وسواس فکری و عملی ، اختلال استرس

پس از آسیب PTSD  ، اختلال فوبی اجتماعی

_ هر پروتکل تخصصی شامل ارزیابی شناختی _ رفتاری ، آشناسازی با درمان ، فنون شناختی ، فنون رفتاری ، پیشگیری

از عود و برنامه پیگیری می باشد.

ثبت نام