عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره:

آیا می دانید در جامعه ما موفق های ناخوش حال بسیار زیادند. چه بسیارند کسانی که با تلاش و ترفندهای بسیار به اهداف بزرگی دست یافتند ولی حال خوشی ندارند و خسته از زمانی که از دست دادند. این افراد به بهای رسیدن به اهداف شادمانی درونی را رها کرده اند.

شما هر هدفی که دارید، بر آن در زمان حال متمرکز شوید. موفق های ناشادمان همیشه در آینده یا گذشته هستند. وقتی یاد بگیرید در حال باشید و به اهدافتان فکر کنید اوضاع به نفع شما عوض می شود.

تواناييهاي مورد انتظار دانش پذيرفتگان دوره:

دانش کافی در زمینه فعالیت کاری

حداقل دانش روان شناسی

حداقل مهارت روانشناختی

علاقه به یادگیری

نیاز به یادگیری

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود):

 دارا بودن مدرك كارشناسي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي معتبر كشور

ارزيابي در طی دوره:

در پایان هر دوره توسط اساتید ارزشیابی به عمل می آید.

شرایط اخذ گواهینامه پایان دوره:

  • کسب حداقل نمره اعلام شده توسط گروه
  • ارائه ی پروژه پایانی (با صلاحدید گروه)
  • حضور مستمر در دوره (با احتساب میزان غیبت های مجاز)
  • رعایت کامل آیین نامه ها و ضوابط دانشگاه و همچنین آیین نامه و ضوابط مربوط به برگزاری دوره که قبلاً به رویت و تأیید دانش پذیر رسیده است.
  • تسويه حساب کامل مالی

مدت زمان دوره:

30ساعت

زمان و نحوه تشکیل کلاس ها:

  • حضوری
  • کد معمولی (در هفته)
  • کد فشرده (5شنبه-جمعه)
  • آنلاین

سرفصل های دوره:

نیاز جامعه به آموزش ذهن آگاهی

ذهن آگاهی چیست؟

بودن در لحظه حال

پذیرش در ذهن آگاهی

آگاهی در ذهن آگاهی

نمونه ای از تکنیک های ذهن آگاهی