عکس صفحه اصلی
آموزش حسابداری مقدماتی

توضیحات جامع

معرفي دوره

هدف دوره:

1-  ارتقاء سطح کیفی مبانی کاربردی حسابداری

2- آشنایی با حسابداری عملیاتی ویژه بازار کار

3-  فراگیری مفاهیم اصول و مفروضات حسابداری

4- توانایی بررسی عملکردمالی موسسات وصورتهای مالی

5- افزایش درک دانش پذیران از مباحث و مبانی مالی

6-آشنایی با چرخه عملیاتی حسابداری یک بنگاه اقتصادی


شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود):

1-  دارابودن مدرك پايان تحصيلات عمومي (ديپلم متوسطه/ پيش‌دانشگاهي)

  • آشنایی با مباحث مقدماتی کامپیوترو مجموعهOFFICE


محتواي دوره (سرفصل دوره):

1-تعاریف اولیه و آشنایی با ماهیت حسابها

2-توانایی ثبت و گزارش حسابها

3-توانایی تهیه صورت های مالی  

4-ثبت اسناد تجاری

          توانایی انجام عملیات حسابداری مربوط به تنخواه گردان ،صندوق ، بانک

          توانایی اصلاح حسابها  

          بستن حسابها در پایان دوره مالی و افتتاح حسابها

         توانایی به کارگیری رایانه در حسابداری (کار با نرم افزار اکسل و نرم­افزار حسابداری محک)


ثبت نام

مطالب مرتبط