عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفي دوره

با توجه به آثار گسترده انواع مالیات‌ها بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی، تمامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی نیازمند بهره‌گیری از کارشناسان مالیاتی خبره در بخش امور مالی خود می‌باشند، ضمنا تمامی حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی برای انجام وظایف خود نیازمند دانش مالیاتی مناسب هستند تا با تکیه بر تخصص خود بتوانند مسائل مالیاتی پیش ‌روی اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحو مناسب مدیریت نمایند.

هدف دوره

حسابداری پیمانکاری مناسب برای پروژه های بزرگ است. کلیه اطلاعات مالی از ابتدا تا انتهای پروژه در اختیار حسابدار قرار میگیرد که این باعث تشکیل یک سیستم یکپارچه و منظم میشود که در نهایت با استفاده از این اطلاعات طبق شاخص های استاندارد میتواند تیم کاری و هزینه های پروژه را سرپرستی نماید. آموزش حسابداری پیمانکاری یک پیشرفت قابل توجه در زمینه کاری برای شما به حساب می آید.

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

نکته حائز اهمیت این است که فارغ التحصیلان دوره عالی مشاور مالیاتی خبره با داشتن شرایط شرکت در آزمون مشاوران رسمی مالیاتی می‌توانند به مدرک مشاور رسمی مالیاتی دست یابند و ضمن ارائه مشاوره مناسب به شرکت‌های خویش، آینده شغلی خود را در این زمینه تضمین نمایند.

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

دارابودن مدرك پايان تحصيلات کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط وحداقل سه سال سابقه کار

نحوة پذيرش دانشپذير

1- بر اساس مصاحبه

2- بر اساس سوابق کاری

سرفصل دروس

1.حسابداری پیمانکاری
 آشنایی با مفاهیم مهندسی - تدارک و ساخت (EPC) و حرفه پیمانکاری، آشنایی با مراحل اجرای طرح، مفاهیم اصلی حسابداری پیمانکاری، نحوه ثبت مخارج و عملیات مالی پیمان‌های بلندمدت در دفاتر پیمانکار و کارفرما، مبانی شناخت و اندازه‌گیری سود پیمان‌های بلند مدت، آشنایی با انواع ضمانت نامه‌های بانکی، آشنایی با نحوه محاسبه بیمه پروژه، کدینگ حسابداری پیمانکاری در سطح کل و معین، حل مسائل کاربردی در رابطه با موارد ذکر شده فوق
 2. حسابداری پیمانکاری
 مرور کامل استاندارد شماره 9 حسابداری پیمان، نحوه برآورد درآمد و هزینه‌های پیمان بصورت کاربردی، شرح نحوه تهیه صورت مالی و افشای مناسب بر اساس حسابداری پیمانکاری، نحوه شناسایی زیان پیمان براساس درآمد و هزینه برآوردی، تغییر در برآورد و نحوه افشای آثار آن در صورت مالی، مرور کلیات مالیات و بیمه پروژه‌های پیمانکاری، حل مسائل کاربردی در رابطه با موارد ذکر شده فوق
 3. قانون مالیات مختص پیمانکاری
 مفاهیم و تعاریف مالیاتی، حق تمبر سرمایه شرکت، درآمد مشمول مالیات شرکت‌های پیمانکاری، نحوه نگهداری و تحریر دفاتر براساس آیین‌ نامه تحریر دفاتر، مالیات‌های تکلیفی شرکت‌های پیمانکاری، مالیات بر درآمد حقوق شرکت‌های پیمانکاری، مالیات بر درآمد شرکت‌های پیمانکاری مستقر در مناطق آزاد صنعتی، تکالیف، اختیارات و بخشودگی‌های مالیاتی، مالیات برارزش‌افزوده، آیین نامه‌های موضوع مواد 218 – 219 و 181 قانون مالیات‌های مستقیم، دادرسی مالیاتی
 4. مبانی حقوقی قراردادها مختص پیمانکاری
 تعریف قرارداد و جایگاه قرارداد پیمان در این تعریف، عناصر الزامی برای انعقاد قرارداد، اصول حاکم بر قراردادها، شروط در قراردادها، شروط مهم در قراردادهای پیمانکاری (شرط تضمین و ضمانت‌نامه‌ها - فورس ماژور - حکمیت و حل اختلاف - کسورات قانونی و سازمان‌های ناظر)، جایگاه مدیریت ادعا در قراردادهای پیمان، نگاهی مختصر به ضرایب پیمان‌ها براساس ضوابط سازمان تامین اجتماعی
 5. استانداردهای حسابداری
 چارچوب نظری گزارشگری مالی با تاکید بر تعاریف و شناخت عناصر حسابداری (دارایی - بدهی - حقوق صاحبان سرمایه - درآمد و هزینه)، استاندارد شماره 4-ذخایر، دارایی‌ها و بدهی‌های احتمالی، استاندارد شماره 3-درآمد عملیاتی، استاندارد شماره 30-سود هرسهم، استاندارد شماره 5-رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه، استاندارد شماره 6-گزارش عملکرد مالی: طبقات سود و زیان - گردش سود (زیان) انباشته - تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات - صورت سود (زیان) جامع، استاندارد شماره 8-موجودی کالا، استاندارد شماره 11-دارایی‌های ثابت، استاندارد شماره 17-دارایی‌های نامشهود، استاندارد شماره 10-کمک‌های بلاعوض دولت، استاندارد شماره 13‌-مخارج تامین مالی، استاندارد شماره 32-کاهش ارزش دارایی‌ها، استاندارد شماره 31-دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش و عملیات متوقف شده
 6. پیمانکاری ارزی
 طبقه‌بندی رویدادهای ارزی: معاملات‌ ارزی‌ - صورت‌های‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی، طبقه‌بندی اقلام ترازنامه: اقلام پولی - اقلام غیر پولی، انواع رویکردهای گزارشگری نتایج تفاوت تسعیر ارز: رویکرد تک مبادله‌ای - رویکرد دو مبادله‌ای، نحوه برخورد با معاملات ارزی: شناخت‌ اولیه‌ - تسعیراقلام‌ ارزی‌ درتاریخ‌ ترازنامه‌ - شناخت‌ تفاوت‌ تسعیر نحوه‌ عمل‌ اصلی - شناخت‌ تفاوت‌ تسعیر نحوه‌ عمل‌ مجاز جایگزین، شرایط شناخت درآمدها و هزینه‌های پیمان، روش شناخت درآمدها و هزینه‌های پیمان: روش درصد پیشرفت کار - روش سود صفر، نحوه اندازه‌گیری درصد پیشرفت پیمان، حل یک مثال جامع از پیمانکاری ارزی
 7. مدیریت هزینه در صنعت پیمانکاری
 آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه PMBOK در حوزه مدیریت هزینه، آشنایی با تکنیک‌های مدیریت هزینه، آشنایی با مدل‌های مدیریت کاهش هزینه، آشنایی با گزارشات اقلام بهای تمام شده، تکنیک‌های تهیه جدول پیش‌بینی هزینه‌ ها وکنترل با عملیات
 8. مدیریت ریسک پروژه‌ها
 آشنایی با مدل مدیریت ریسک پروژه‌های استاندارد PMBOK، آشنایی با مدل مدیریت ریسک ERM (مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی)، آشنایی با ریسک‌های مالی و غیرمالی، آشنایی با ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک
 9. قانون کار و تأمین اجتماعی
 تعریف مفاهیم اساسی در قانون کار و کارکرد هریک از تعاریف (کارگر ـ کارفرما ـ کارگاه)، قراردادکار و انواع آن (موقت ـ دایم ـ مزد ساعتی ـ معین ـ کارمزد ساعتی و کارمزدی)، مسائل مربوط به قراردادهای کار (ماموریت ـ اضافه‌کار ـ شب‌کاری ـ مرخصی‌ها ـ کارهای سخت و زیان‌آور)، حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادکار، حقوق و دستمزد و جایگاه آن در قراردادکار، تعریف حقوق تامین اجتماعی، شرکای اجتماعی و جایگاه آنها در روابط سه گانه، ساختار و منابع درآمد سازمان تامین اجتماعی، ضمانت اجرای منابع درآمد سازمان تامین اجتماعی (بازرسی کارگاهی ـ حسابرسی از دفاتر قانونی و موارد تشخیص مستقل سازمان)، حل و فصل اختلافات بین کارفرمایان و سازمان

ج-1- سرفصل دوره

مروری بر استانداردهای حسابداری با رویکرد مالیاتی

آشنایی با مفاهیم و نحوه اجرای طرح

ثبت های حسابداری پیمانکاری

اصول و مبانی شناخت پیمان ها و قراردادها

نکات مهم و کلیدی، بایدها و نبایدهای پیمانکاری

استاندارد های حسابداری پیمانکاری

مدیریت هزینه و ریسک در پروژه ها

برآورد درآمد، سود و زیان براساس درصد پیشرفت کار و روش کار تکمیل یافته

آشنایی با قانون کار، بیمه و تامین اجتماعی