عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره

آشنایی درمانگران با مبانی و درمان نوروفیدبک

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

آشنایی با موارد استفاده از نوروفیدبک

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

دانش آموخته رشته های روانشناسی، مشاوره و علوم شناختی

نحوه پذيرش دانشپذير

مصاحبه

سرفصل دوره

آشنایی مبانی تئوری و عملی نوروفیدبک

آموزش و راه اندازی و نصب نرم افزار neurofeedback

ارائه پروتکل درمانی و کاربردی برای اختلالات عصبی و بیماری های قابل درمان با نوروفیدبک و تحریک الکتریکی مغز

ثبت نام