عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفي دوره

 

1- هدف دوره

دوره اصول و مبانی ارزیابی املاک و ساختمان در چند فصل از جمله آشنایی با مفاهیم اولیه ارزیابی، آشنایی با انواع وثایق و تضمینات بانکی از منظر ارزیابی و نحوه برخورد با آن ها، نحوه ارزیابی و تنظیم گزارش املاک مختلف متناسب با انواع عقود در سیستم بانکی و موارد کنترلی و نظارتی در گزارش های ارزیابی، کارگاه آموزشی کاربرد رایانه در ارزیابی، کارگاه گزارش نویسی به همراه بازدید از یک پروژه ساختمانی ارائه می­گردد تا با تقویت دانش تخصصی کارشناسان در زمینه ارزیابی و تنظیم گزارش های کارشناسی و همچنین تصمیم گیری صحیح اعتباری صورت پذیرد.

2- شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

دارا بودن مدرك پايان تحصيلات عمومي (ديپلم متوسطه/ پيش‌دانشگاهي)


محتواي دوره

  1. تعاریف اولیه
  2. مدارک و مستندات مورد نیاز در ارزیابی املاک
  3. شناخت ملک، نکات ثبتی، اجزای ساختمان
  4. ارزیابی زمین و ساختمان
  5. ساختار شکست و محاسبه درصد پیشرفت پروژه های ساختمانی
  6. روش های اجرایی فن آوری های نوین ساختمانی
  7. قوانین مرتبط با ارزیابی
  8. و...

ثبت نام

برچسب ها:ارزشیابی,املاک

مطالب مرتبط