عکس صفحه اصلی

1- ابتدا وارد سامانه www.heis.msrt.ir  شوید.

2- سپس روی گزینه برای دریافت تصویر گواهینامه کلیک کنید، بزنید.

3- کد ملی و شماره بارکد (بارکدی که در پایین عکس پرسنلی خود روی مدرکتان قرار دارد)  را در پنجره باز شده وارد کنید.

login-2-heis

4- شماره‌ بارکد (در پایین عکس پرسنلی روی گواهی‌نامه )مدرک شما است.

بارکد

5- بعد اطلاعات شخصی ثبت شده خود در گواهینامه را می‌توانید مشاهده کنید، که در آخر می‌توانید روی “گزینه تصویر گواهینامه” بزنید تا عکس گواهی‌نامه‌تان را دانلود و یا مشاهده فرمایید.

مشخصات

مطالب مرتبط