عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفی دوره

این دوره برای علاقه مندان به مهارت و فن تدریس و معلمی زبان انگلیسی مناسب برای کسانی است که به این حرفه جذاب علاقه مندند و از دانش مناسب زبان انگلیسی برخوردارند. برای ورود به این دوره لزوماً مدرک دانشگاهی زبان انگلیسی نیاز نیست اما فرد متقاضی باید از نظر دانش عمومی زبان در حد قابل قبولی برای ورود به مهارت معلمی باشد و نیز کلیه کلاس ها و آزمون پایان دوره به زبان انگلیسی خواهد بود.

در دوره های TTCبر روی چندین مهارت زبان آموزان تمرکز می شود:

بالا بردن دانش زبان آموزان از روش های نوین تدریس و شناخت این روش ها Methodology

استفاده از روش های آموزش زبان انگلیسی در کلاس های TTCو آشنا شدن زبان آموزان با محیط و نحوه مدیریت کلاس

برگزاری DEMOبرای شناخت توانایی های زبان آموزان و کاهش استرس زبان آموزان در برگزاری یک کلاس آموزش زبان انگلیسی


 مزایای شرکت در دوره های T.T.C

فراگیری مبانی و تکنیک های عملی تدریس

کارگاه های عملی تدریس و ارائه فیدبک به هر شرکت کننده

آشنایی با روشهای مختلف تدریس

فراگیری روشهای مدیریت کلاس و روانشناسی کلاسپ

این دوره شامل 12جلسه می باشد.

در پایان دوره شرکت کنندگان در آزمون کیفی شرکت کرده و موفق به اخذ مدرک گواهی شرکت در این دوره از موسسه آموزش عالی گام اندیشه می شوند و می تواند راه را به سوی حرفه تدریس زبان انگلیسی هموارتر کند.

ثبت نام

مطالب مرتبط