عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

تقویم آموزشی کارگاههای در حال اجرای نیمه دوم سال 1398
ردیفتاریخ اعلام دورهعنوان کارگاهظرفیتروززمان برگزاری
11398/07/25استراتژی تبلیغاتتکمیلچهارشنبهبرگزار شد
21398/07/25اصول مشاوره و طراحی ساختار سازمانی کسب و کارهای نوین
تکمیلپنج شنبهبرگزار شد
31398/07/25تکنیکهای فروش و بازاریابی عصبی
تکمیلپنج شنبهبرگزار شد
41398/08/12مدیریت رفتار سازمانی
تکمیلپنج شنبه1398/08/16
51398/08/14مدیریت پروژه
در حال ثبت نامچهارشنبه- پنج شنبه1398/08/29-1398/08/30
61398/08/14ارتقاء مهارت اصول و فنون مذاکره درون سازمانی و برون سازمانی
در حال ثبت نامپنج شنبه1398/08/30
71398/08/14برنامه ریزی استراتژی سازمان
در حال ثبت نامجمعه1398/09/01
81398/08/14مدیریت سرمایه گذاری
در حال ثبت نامجمعه1398/09/22
91398/08/14
در حال ثبت نام
جمعه
1398/09/22
101398/08/14فنون مذاکره
در حال ثبت نام
شنبه1398/09/23
111398/08/14
اصول بازاریابی و مهندسی فروش(1)
در حال ثبت نام
چهارشنبه1398/10/04
121398/08/14
اصول بازاریابی و مهندسی فروش(2)

در حال ثبت نام

پنج شنبه1398/10/05
13
14
15
مطالب مرتبط