عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفی دوره :

مدیریت و کنترل تعارضات، بخشی از کاری است که به هر انسانی سپرده شده است. در واقع وجود اختلاف و تعارض در هر رابطه ای اجتناب ناپذیر است اما داشتن مهارت حل تعارض به هریک از ما کمک می کند تا بتوانیم روابط صمیمانه تری را با اطرفیان تجربه کنیم. در این درس، می خواهیم مهارتی را به شما بیاموزیم که با یادگیری آن، تغییری اساسی در جهت بهبود زندگی مشترکتان ایجاد شود. این مهارت مهم، مهارت حل تعارض است. شما در این درس، با معنای تعارض و عوامل ایجادکننده آن آشنا می شوید و اصول و راهکارهایی برای حل تعارضات زندگی تان خواهید آموخت. بعد از گذراندن این درس، شما از مشکلات زندگی مشترکتان آگاه خواهید شد و اجازه نخواهید داد که این تفاوت ها، اختلافات و تعارضات به بحرانی غیرقابل حل تبدیل شوند.

سرفصل ها :

آشنایی با مفهوم تعارض در زندگی مشترک

آشنایی با عوامل ایجادکننده تعارض در زندگی مشترک

آشنایی با عوامل ایجادکننده تعارض در زندگی مشترک

آشنایی با عوامل ایجادکننده تعارض در زندگی مشترک

آشنایی با راهبردها و اصول حل تعارض

آشنایی با حل تعارض در شرایط کرونا

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

دانشجو رشته های روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی

درمانگران و آشنایان به مشاوره زوج و خانواده

 شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

دارابودن مدرك کارشناسی روانشناسی و مشاوره

نحوه پذيرش دانشپذير

1- بر اساس مصاحبه بالینی و ارزیابی روانشناختی

2- بر اساس سوابق کاری و سوابق تحصیلی

ثبت نام