عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفی دوره :

اختلالات جنسی را می توان به نوعی یک ناتوانی جنسی در مقاربت جنسی موفق با شریک جنسی خود تعریف نمود که به نوعی اختلال جنسی در مراحل چرخه واکنش اتفاق می افتد.مشکلات مرتبط با اختلال جنسی در جهان و ایران به یکی از مشکلات تاثیرگذار در بین زوجین تبدیل شده است و از این رو درمانگران، مشاوران و متخصصینی بصورت تخصصی وارد حوزه های مرتبط با اختلال جنسی و سکسولوژی شده اند.
 در این دوره آموزشی به مباحث مهمی همچون آسیب شناسی، تشخیص و درمان اختلالات جنسی، آشنایی با آناتومی دستگاه تناسلی، بررسی باورها و اسطوره های غلط در روابط زناشویی، بررسی کدهای اخلاقی در روابط جنسی، بررسی روابط جنسی در مشاوره های قبل از ازدواج، آموزش غنی سازی زندگی زناشویی، اختلالات کارکردهای جنسی، ارائه راهکارهایی جهت درمان، کارکردهای زناشویی، نقش فیلم درمانی در بهبود روابط جنسی، نقش جذابیت در زندگی زناشویی، درمان اختلالات جنسی، اختلالات عملکردی، انحراف جنسی و پارافیلیا پرداخته می شود.

 مخاطبین دوره:

 دانشجویان، متخصصان و درمانگران حوزه مشاوره و روانشناسی
 علاقه مندان به یادگیری مبحث اختلالات جنسی

سرفصل های دوره

✔️آسیب شناسی، تشخیص و درمان اختلالات جنسی
 ✔️آشنایی با آناتومی دستگاه تناسلی
 ✔️بررسی باورها و اسطوره های غلط در روابط زناشویی
 ✔️بررسی کدهای اخلاقی در روابط جنسی  
 ✔️بررسی روابط جنسی در مشاوره های قبل از ازدواج
 ✔️آموزش غنی سازی زندگی زناشویی
 ✔️ارائه راهکارهایی جهت درمان
 ✔️کارکردهای زناشویی
 ✔️نقش فیلم درمانی در بهبود روابط جنسی
 ✔️نقش جذابیت در زندگی زناشویی
 ✔️اختلالات عملکردی
 ✔️انحراف جنسی و پارافیلیا
 ✔️درمان اختلالات جنسی کارکردی
 ✔️زوج درمانی مبتنی بر اختلالات جنسی
 ✔️کیس ریپورت
 ✔️آموزش مهارت های جنسی
 ✔️هوش جنسی
 ✔️روانشناسی اتاق خواب

ثبت نام