عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفي دوره

1- هدف دوره

امروزه بیمه یکی از ضروری ترین خدمات اجتماعی برای ملت هاست زیرا در سایه امنیت روانی و اجتماعی استعدادهای ویژه رشد کرده و کمک شایانی در امر توسعه و پیشرفت جامعه خواهد داشت. در این راستا برقراری ارتباط مؤثر با مشتری و اندازه گیری عوامل گوناگون حرفه ای، فنی و روانشناختی برای فروش این نوع بیمه و معرفی خدمات آن و از طرفی ارزیابی خسارت با شناخت کافی از قوانین و مقررات و دستورالعمل های فنی بسیار حائز اهمیت می باشد.

با توجه به وسعت صنعت بیمه، تنوع بیمه های مسئولیت و به دلیل عدم تخصص و مهارت کافی ارزیابان صدور و خسارت بیمه های مسئولیت در پروژه های عمرانی، برگزاری این دوره را ضروری می ­نماید.


2- تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

 1. انجام ارزیابی اولیه از ریسک در پروژه های عمرانی
 2. انجام ارزیابی خسارت بیمه های مسئولیت در پروژه های عمرانی
 3. تعیین علت یا علل وقوع حادثه و برآورد میزان خسارت وارده در پروژه های عمرانی


 محتواي دوره

 1. شناخت و تحلیل ریسک بر اساس گزارشات و سوابق موجود
 2. نحوه محاسبه حق بیمه عمرانی
 3. انواع خسارت در بیمه های مسئولیت پروژه های عمرانی
 4. بررسی انواع بازدید در بیمه های مسئولیت پروژه های عمرانی
 5. کلیات قانون کار و تأمین اجتماعی و قانون مجازات اسلامی مرتبط با بیمه های مسئولیت پروژه های عمرانی
 6. شناخت مدارک موجود و چگونگی بررسی آنها
 7. محاسبه خسارت پروژه های عمرانی
 8. چگونگی پرداخت خسارت و اخذ رضایت نامه پروژه های عمرانی
 9. کارشناسی قبل از صدور بیمه نامه پروژه های عمرانی
 10. شرایط انعقاد بیمه نامه پروژه های عمرانی

ثبت نام

مطالب مرتبط