عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره:

شناسایی و درک مدل رفتاری خویش

شناسایی مدل‌های رفتاری دیگران

توانایی تطبیق مدل رفتاری خویش با دیگران

برقراری ارتباطات مؤثر

تواناييهاي مورد انتظار دانش پذيرفتگان دوره:

دانش کافی در زمینه فعالیت کاری

حداقل دانش روان شناسی

حداقل مهارت روانشناختی

علاقه به یادگیری

نیاز به یادگیری

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود):

 دارا بودن مدرك كارشناسي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي معتبر كشور

ارزيابي در طی دوره:

در پایان هر دوره توسط اساتید ارزشیابی به عمل می آید.

شرایط اخذ گواهینامه پایان دوره:

کسب حداقل نمره اعلام شده توسط گروه

ارائه ی پروژه پایانی (با صلاحدید گروه)

حضور مستمر در دوره (با احتساب میزان غیبت های مجاز)

رعایت کامل آیین نامه ها و ضوابط دانشگاه و همچنین آیین نامه و ضوابط مربوط به برگزاری دوره که قبلاً به رویت و تأیید دانش پذیر رسیده است.

تسويه حساب کامل مالی

مدت زمان دوره:

        24ساعت

زمان و نحوه تشکیل کلاس ها:

حضوری

کد معمولی (در هفته)

کد فشرده (5شنبه-جمعه)

آنلاین

سرفصل های دوره:

  • شناخت مدل دیسک، تاریخچه و بنیان‌های علمی مدل
  • تحلیل تست دیسک و شناخت پانزده الگوی شاخص دیسک
  • تحلیل گراف‌های دیسک (گراف طبیعی و گراف تطبیق یافته)
  • کاربردهای دیسک در حوزه سازمانی شامل رهبری و منابع انسانی
  • کاربردهای دیسک در حوزه فروش، بازاریابی و ارتباط با مشتری
  • مشاوره ازدواج و خانواده، هدایت تحصیلی و رشته دانشگاهی
  • نحوه اجرای دوره‌های دیسک با متدهای علمی و کاربردی
  • نحوه استفاده از پنل کاربری مدرسین دیسک در سایت
  • نکات مهم در روش تدریس و مدیریت کلاس به صورت عملی


ثبت نام

مطالب مرتبط