عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره

تشخیص و درمان

اختلالات یادگیری

پرخاشگری

اختلالات دوقطبی

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

اشنایی کامل با بحران هویت و دغدغه مسیر زندگی نوجوانان

راهنمایی و حل مشکلات نوجوانان

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

داشتن حداقل دیپلم

نحوه پذيرش دانشپذير

مصاحبه

سرفصل دوره

به دست اوردن اعتماد به نفس و خودکار امدی در زندگی

احساس کنترل و عاملیت در مسیر زندگی

ثبت نام