عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره:

هدف اصلی این دوره آموزش گام به گام و جامع رویکرد درمانی "اکت" به متخصص هایی است که می خواهند با استفاده از این شیوه به درمان مراجع کننده های خود بپردازند. ماهیت شیوه بر اساس چگونگی پاسخ های موثر فرد به رنج روانی خود و حرکت به سمت یک زندگی غنی و معنادار است. درمانگران در این دوره نه تنها مفاهیم رویکرد را می آموزند، بلکه یاد می گیرند که چگونه نسبت به اختلالات وارد مفهوم سازی شده و بتوانند جلسات خود را با هرگونه مراجعی به پیش ببرند.

تواناييهاي مورد انتظار دانش پذيرفتگان دوره:

دانش کافی در زمینه فعالیت کاری

حداقل دانش روان شناسی

حداقل مهارت روانشناختی

علاقه به یادگیری

نیاز به یادگیری

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود):

 دارا بودن مدرك كارشناسي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي معتبر كشور

ارزيابي در طی دوره:

در پایان هر دوره توسط اساتید ارزشیابی به عمل می آید.

شرایط اخذ گواهینامه پایان دوره:

کسب حداقل نمره اعلام شده توسط گروه

ارائه ی پروژه پایانی (با صلاحدید گروه)

حضور مستمر در دوره (با احتساب میزان غیبت های مجاز)

رعایت کامل آیین نامه ها و ضوابط دانشگاه و همچنین آیین نامه و ضوابط مربوط به برگزاری دوره که قبلاً به رویت و تأیید دانش پذیر رسیده است.

تسويه حساب کامل مالی

مدت زمان دوره:

50 ساعت

زمان و نحوه تشکیل کلاس ها:

حضوری

کد معمولی (در هفته)

کد فشرده (5شنبه-جمعه)

آنلاین

سرفصل های دوره:

  • رویکرد رفتاری در آسیب شناسی و درمان
  • نظریه چهارچوب ارتباطی
  • مبانی نظری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
  • مدل آسیب شناسی و درمانی پذیرش و تعهد در درمان افسردگی، اضطراب فراگیر، اضطراب اجتماعی، وسواس، فوبیا، پنیک و...
  • فرایند پیش از درمان
  • فرایندهای اصلی درمان: پذیرش، گسلش شناختی، تماس با زمان حال و ذهن آگاهی، خود به عنوان بافت، ارزش ها، عمل متعهدانه.
  • بررسی پروتکل های درمانی
  • بررسی دوره جامع استعاره های اکت
  • تکنیک های درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاربست بالینی


ثبت نام

برچسب ها:ACT,پذیریش,تعهد

مطالب مرتبط