عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره

 • اخذ مدرک حرفه ای
 • افزایش مهارتهای فنی و حرفه ای
 • ورود به بازار کار حرفه ای با دانش حرفه ای
 • اشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حسابداری
 • اشنایی با تحلیل رویداد های مالی و نحوه ثبت سند حسابداری

 

تواناییهای مورد انتظار دانشپذیرفتگان دوره

 • حسابداری شرکت های بازرگانی و خدماتی

 

شرایط ورود به دوره (پیش‌نیازهای ورود)

 • داشتن کارشناسی حسابداری

 

 سرفصل دوره

 1. آشنایی با مبانی تئوری و عملی حسابداری
 2. اموزش حسابداری شرکت های بازرگانی و خدماتی
 3. حسابدار در تجارت
 4. حسابداری مدیریت
 5. حسابداری مالی
 6. حقوق شرکت و تجارت
 7. مدیریت اجرایی
 8. مالیات
 9. گزارش مالی
 10. حسابرسی و اطمینان

ثبت نام