عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفی دوره

در دنیای پیچیده ی امروز مشاغل بسیاری وجود دارد و تمامی افراد نیز به دنبال راهی برای درآمد زایی بیشتر و بهتر هستند. به عبارتی می توان گفت که تحولات دانش اجتماعی در سالهای اخیر، نقش و اهمیت تخصص در مسائل حقوقی و ثبتی را دو چندان کرده است و نیاز به آگاهی علمی و نظریات کارشناسانه در مسائل ثبتی و امور سردفتران کاملا حس میشود. به دلیل کمبود کارشناس و مشاور امور ثبتی در دفاتر اسناد رسمی و دیگر دفاتر مشابه آن و موسسات و سازمان های دولتی ، تربیت متخصصان در این رشته بیش از قبل الزامیست. افراد می توانند با شرکت در دوره حقوق ثبتی با بهره گیری از دستاورد علمی و تخصص لازم و با آگاهی کافی در سازمان ثبت، دفاتر اسناد رسمی، دادگاه و ادارات دادگستری حضور پیدا کرده و موجب ارتقاء کیفی امور ثبتی گردند.
 یکی از رشته های آموزشی که سالانه مورد استقبال متقاضیان و علاقه مندان آن قرار می گیرد، رشته حقوق ثبتی است. برای تربیت نیروهای مجرب در این زمینه دوره های آموزشی متعددی توسط موسسات آموزشی برگزار می شود. هدف اصلی موسسات از تشکیل کلاس های آموزشی حقوق ثبتی برطرف کردن نیازهای حقوقی و ثبتی کشور می باشد. دوره حقوق ثبتی دوره ای است که به بررسی موضوعاتی همچون آشنایی با حقوق عمومی، آشنایی با حقوق ثبتی، مجموعه اصطلاحات ثبتی ، آیین دادرسی ثبتی، ثبت املاک در حقوق ثبتی و مسائلی از این قبیل می پردازد.

 سرفصل ها

 • عملیات ثبت عمومی
 • انتشار آگهی مقدماتی (موضوع ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک)
 • توزیع و دریافت اظهارنامه
 • انتشار آگهی نوبتی (موضوع ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک)
 • آگهی تحدیدی (موضوع ماده 14 قانون ثبت اسناد و املاک )
 • عملیات تحدید حدود و تعیین حقوق ارتفاقی (موضوع ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک)
 • آثار ثبت املاک
 • سند مالکیت معارض
 • ابطال و اصلاح اسناد مالکیت
 • صدور سند املاك به موجب قانون تعيين تكليف
 • مشمولين قانون تعيين تكليف
 • ثبت املاك به موجب قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
 • هیأت نظارت و صلاحیت آن
 • شورای عالی ثبت
 • تفكيك املاك و اراضي
 • مقایسه املاک مشاعی و مفروزی
 • افراز مال مشاع
 • ثبت اسناد
 • مفهوم حقوقی سند
 • ارکان سند رسمی
 • آیین رسیدگی به سند
 • شرایط اعتبار اسناد
 • میزان اعتبار سند
 • تعرض به سند
 • شرایط تنظیم سند رسمی
 • تنظیم سند به‌وسیله مامور رسمی
 • مسئولیت و اهم وظايف سردفتر
 • دفتر اسناد رسمی و کانون سردفتران
 • اجرائيه
 • مراجع صدور اجراييه
 • درخواست کننده اجرا از مراجع ذیصلاح
 • انواع اجراییه در مراجع صلاحیتدار
 • اسناد قابل اجرا در مراجع ذیصلاح وجهات اجرا
 • عملیات اجرایی
 • نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه‌ای
 • تفاوت اسناد ذمه‌ای با اسناد وثیقه
 • حقوق ثبت
 • تعریف اسناد ذمه و تفاوت آن با اسناد وثیقه
 • حقوق اساسی
 • شکل گیری حقوق اساسی جدید
 • سند چشم انداز 1404

ثبت نام

مطالب مرتبط