عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفي دوره

1- هدف دوره

  1. تسهیل معاملات در حوزه منقول و غیر منقول برای ایرانیان داخل و خارج از کشور
  2. تنظیم قرارداد های مشارکت
  3. کسب مهارت سرمایه گذاری
  4. کسب مهارت خرید، فروش، بیمه
  5. کسب مهارت پیدا کردن طرف معامله


2- تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

  1. دارا بودن دانش کافی در زمینه فعالیت کاری
  2. دارا بودن حداقل دانش در زمینه مسایل حقوقی
  3. دارا بودن حداقل مهارت داوری و حل مسأله
  4. دارا بودن علاقه به یادگیری
  5. دارا بودن نیاز به یادگیری


3- شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

دارابودن درجه كارشناسي حقوق و يا داشتن پروانه وكالت يا كارآموزي وكالت ویا کارشناسان رسمی دادگستری

ویا دارا بودن مدرك كارشناسي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي معتبر كشور به همراه سابقه کارثبت نام

مطالب مرتبط