عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفي دوره

1- هدف دوره

 1. تسهیل معاملات در حوزه منقول و غیر منقول برای ایرانیان داخل و خارج از کشور
 2. تنظیم قرارداد های مشارکت
 3. کسب مهارت سرمایه گذاری
 4. کسب مهارت خرید، فروش، بیمه
 5. کسب مهارت پیدا کردن طرف معامله


2- تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

 1. دارا بودن دانش کافی در زمینه فعالیت کاری
 2. دارا بودن حداقل دانش در زمینه مسایل حقوقی
 3. دارا بودن حداقل مهارت داوری و حل مسأله
 4. دارا بودن علاقه به یادگیری
 5. دارا بودن نیاز به یادگیری


3- شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

دارابودن درجه كارشناسي حقوق و يا داشتن پروانه وكالت يا كارآموزي وكالت ویا کارشناسان رسمی دادگستری

ویا دارا بودن مدرك كارشناسي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي معتبر كشور به همراه سابقه کار


محتواي دوره

 1. تعریف اشخاص حقوقی
 2.  انواع اشخاص حقوقی
 3.  تعریف مؤسسات غیرتجاری
 4.  تشریح آیین نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب 1337
 5.  تشریح الزامات ثبتی ناظر بر مؤسسات غیرتجاری
 6.  تشریح سامانه جامع ثبت شرکتها
 7.  تشریح الزامات سامانه ای ناظر بر ثبت مؤسسات زیر مجموعه سازمان بهزیستی

مطالب مرتبط