عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

یکی از اصول اولیه و مهم موفقیت برای هر شخصی و کلید شروع یک کسب و کار اقتصادی جدید، فن بیان قوی و توانایی خوب صحبت کردن و یک مذاکره موفقیت آمیز است.


 روش های پرورش و تقویت فن بیان چیست؟


 مدیران کسب ‌و کار به ارتباطات اجتماعی و روابط عمومی اهمیت زیادی می دهند


 مذاکره همان فرآیند برگزاری جلسات گفت و گویی است که فرد آغاز کننده یک فعالیت اقتصادی برای پیش بردن روند مراودات اقتصادی خود با طرف یا طرف های اقتصادی خود انجام می دهد تا بتواند به نتیجه مطلوب برسد.

در این دوره با تعاریف و مفاهیم و نکات ضروری مذاکره و شخصیت شناسی آشنا میشوید . گزیده ای از سرفصلهای دوره


  • تفاوت بین صحبت کردن و سخنوری
  • سناریو و بازیگری
  • تفاوت بین ارائه خوب و بد
  • تکنیک S.T.G در پرزنتیشن
  • آشنایی با NLP و تاثیرات آن در مذاکره
  • تکنیکهای سخنوری حرفه ای
  • داستان سرایی
  • چگونه یک پرزنتیشن حرفه ای بسازیم
  • آشنایی با تیپها و شخصیتهای مختلف
  • آشنایی با روشهای مختلف مذاکره با شخصیتهای مختلف


 مدت زمان دوره

 24 ساعت

 هزینه دوره در سال 96

 750.000 تومان

 تاریخ شروع دوره


مطالب مرتبط