عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفی دوره

درمان شناختی رفتاری برای کودکان (CBT) مبتنی بر این اصل کلی است که اختلال روانی به‌واسطۀ الگوهای فکری و رفتاری «ناکارآمد» ایجاد می‌شود و تداوم می­یابد. به‌عبارت‌دیگر، حداقل بخشی از اختلال، به عنوان پیامد تحریف‌های شناختی فرد (برای مثال اسناد یا انتظارات نادرست درباره­ی خود، دیگران و جهان) مفهوم‌سازی می‌شود که رفتارهای مقابله­ای مثبت و حل مسئله را تحلیل می­برند.

درمان شناختی رفتاری CBT نوعی گفتاردرمانی است که برای کمک به افراد در شناخت افکار و رفتارهای غیر مفید و نیز یادگیری نحوه تغییر آنها طراحی شده است. درمان به جای اینکه بر روی گذشته تمرکز کند، بر رویحال و آینده متمرکز است.

درمان شناختی رفتاری دارای کاربردهای عملی روزمره برای کودکان است. این روش درمانی می تواند به کودک شما کمک کند تا منفی بودن الگوهای فکری خود را درک کند و بیاموزد که چگونه آنها را با الگوهای مثبت جایگزین کنید. کشف روش های جدید مشاهده چیزها به کودک کمک می کند یاد بگیرد چگونه به جای وخیم تر کردن شرایط استرس زا، متفاوت پاسخ دهد و بهبود یابد.

در این دوره آموزشی به مباحث مختلفی همچون آشنایی با رویکرد شناختی، آشنایی با چرخه سحر آمیز افکار، آشنایی با چرخه شناختی بک، آشنایی با ویژگی های اصلی شناخت درمانی کودک و نوجوان، آشنایی با اجزای اصلی رویکرد شناختی، آشنایی با آموزش و مهارت Case Information، آشنایی با افکار اتوماتیک، آشنایی با خطاهای شناختی پرداخته می شود.

مطالب مرتبط