عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

در صورتیکه تصمیم دارید هر چه سریعتر در حسابداری پیشرفت کنید و به درآمد و جایگاه شغلی بهتری دست پیدا کنید. لازم است تمام سعی و تلاش خودتان را در آموزش مالیات و فراگیری مهارتهای مالیاتی بکار بگیرید.

هم اکنون حسابدارانی که اطلاعات و مهارتهای مالیاتی موثری دارند از جایگاه شغلی و درآمد بهتری نسبت به سایرحسابداران هم برخوردارهستند.

این را بدانید به خاطر داشتن قوانین مالیاتی بدون مهارتهای مالیاتی تأثیر چندانی در پیشرفت حسابداری ندارد. دلیل عمده آنهم این است که دانستنی های مالیاتی تنها در به یاد داشتن قوانین و بخشنامه های مالیاتی خلاصه نمی شود . علاوه بر آموزش مالیات در حوزه قوانین و مقررات مالیاتی ،یادگیری مهارتهای مالیاتی ، حسابداری مالیاتی نیز از عوامل موفقیت حسابداران محسوب می شود.

 

 تواناییهای مورد انتظار دانشپذیرفتگان دوره

1- حسابداری امور مالیاتی مهم و پیشرفته در شرکت های بازرگانی و خدماتی

2- یادگیری کامل موارد کلیدی و نکات ارزشمندی در باره تکالیف مالیاتی

 

محتوای دوره

سرفصل دوره

1.     مراحل رسیدگی پرونده های مالیاتی

2.     تشویقات، جرایم مالیاتی و راهکارهای بخشودگی جرایم

3.     آموزش دفاعیات مالیاتی و لایحه نویسی در تمام سطوح

4.     اقدامات و نحوه ی عمل مودیان در مراحل رسیدگی مالیاتی

5.     آموزش مراحل کامل دادرسی مالیاتی

6.     اداره ی وصول و اجرا

ثبت نام