عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفي دوره

 هدف دوره

اداره  و راهبری مؤثر و کارآمد سازمان یا یک بخش تخصصی از آن نظیر بخش های تولیدی بازاریابی و فروش اطلاعات و مالی و ایجاد تحول در یک بخش تخصصی سازمان، طراحی هدایت و رهبری تحول در کل سازمان پس از کسب تجارب عملی در مدیریت، کارآفرینی با ایجاد فعالیت های جدید در درون سازمان های جدید ،ارائه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی در زمینه ای مزبور به مدیران سازمانهای اقتصادی و اجتماعی.

بهبود نظام مدیریت در سطح واحدهای تولیدی و خدماتی از طریق رشته مدیریت اجرایی لازمه دستیابی به اهداف خاص آموزشی زیر است :

 • آماده کردن شرکت کنندگان برای قبول وظایف مدیریت از طریق آشنایی با آخرین دستاورد های دانش مدیریت و تقویت قابلیت های تحلیل،ابتکار،خطر پذیری،ارتباطات،تصمیم گیری و بالاخره رهبری مؤسسات تابعه.
 • ایجاد زمینه جهت ارتباط نزدیکتر و مؤثرتر میان مدیران و کادر مشاوران و کارشناسان مدیریت از طریق دستیابی به دیدگاه ها و زبان مشترک علمی،در جهت استفاده بهینه مدیران از کادر مذکور.

از اینرو انتظار میرود شرکت کنندگان این دوره مهارت های زیر را کسب نمایند:

 • نگرش علمی به مدیریت:این مهم از طریق آشنایی وسیع با تجربیات دنیای صنعتی و پژوهش های معمول در رشته مدیریت و نیز پی بردن به اهمیت نگرش علمی به مسایل مدیریت محقق خواهد شد که در آن صورت از تفکر یک بعدی ،شتاب زدگی در عمل و پیش داوری درباره روش های کارآمد مدیریت که از ویژگی های نگرش غیر علمی است پرهیز خواهد شد.
 • کسب دانش مدیریت: آشنایی مدیران با تجربیات کشورهای صنعتی و نیز تحقیقات اندیشمندان مدیریت موجب ارتقاء سطح دانش هایی در این زمینه می شود و این امر از سوئی زمینه استفاده مؤثرتر از فنون جدید مدیریت را توسط مدیران فراهم می­کند و از سوی دیگر ارتباط و همکاری نزدیکتری میان مدیران و کارشناسان مدیریت ایجاد کرده موجب می شود که مدیران از مشاوران و کادر ستادی خود بهتر استفاده کنند.


تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

 • کنترل رفتارهای کارکنان، هدایت و رهبری افراد و گروه ها در سازمان
 • ایجاد تحول در بخش های تخصصی سازمان و کارآفرینی با ایجاد فعالیت های جدید در درون سازمان
 • علاقه مند به یادگیری مطالب روز مدیریت


شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

 دارابودن کارشناسی و یا کاردانی از دانشگاههای معتبر و یا دارا بودن سابقه کار برای دارندگان دیپلماهداف و مخاطبان دوره


- مدیران و کارآفرینان کشور

- مديران ارشد و میانی سازمان ها و شرکت ها

- کارشناسان فعال، با انگیزه و کارآفرین

- فارغ التحصيلان مقاطع کارشناسی ارشد مؤسسات آموزش عالي در رشته هاي مختلف (علوم انساني، فني و مهندسي، علوم پايه، هنر، معماری، پزشکي و غيره)


شرایط و ضوابط ورود به دوره

-داشتن مدرک کارشناسي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي معتبر کشور و يا خارج از کشور مورد تأئيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

- داشتن حداقل 5 سال سابقه کار برای مقطع فوق دیپلم و 10سال برای مقطع دیپلم

- موفقيت در آزمون ورودی و مصاحبه حضوری


ارزيابي در طی دوره

- در پايان از دروس در تاريخ هاي مشخص شده، از دانشپذيران آزمون به عمل مي آيد که نمره نهایی شامل نمره کتبي و نمره پروژه مي باشد.

- حداقل نمره قبولي در هر درس 14 مي باشد.

- حداکثر میزان غیبت مجاز در هر دوره 3 جلسه برای هر سرفصل می باشد.


 شرایط اخذ گواهینامه پایان دوره

- کسب حداقل نمره 14 از ميانگين دروس ارائه شده در دوره

- ارائه ی پروژه پژوهش محور پاياني (در ترم آخر) با کسب حداقل نمره 16 به همراه تأییدیه اساتید راهنما

- حضور مستمر در دوره (با احتساب میزان غیبت های مجاز)

- رعایت کامل آیین نامه ها و ضوابط دانشگاه و همچنین آیین نامه و ضوابط مربوط به برگزاری دوره که قبلاً به روئیت و تأیید دانشپذیر رسیده است.

- تسويه حساب کامل مالی


مدت زمان

مدت زمان دوره مديريت استراتژیک MBA یک سال (12 ماه) به مدت400 ساعت آموزشي می باشد.


زمان تشکیل کلاس ها

 • کد معمولی (سالانه - روزهای اخر هفته)
 • کد فشرده (بیشتر ویژه متقاضیان صنعت و بازرگانی و شاغلین می باشد)
 • کد برون سازمانی ( با توجه به زمان مورد نظر آن سازمان برگزار میگردد)
 • سایر کدها (جهت کسب اطلاع از تاریخ و زمان برگزاری با واحد آموزش تماس بگیرید)


محتوی دوره

دروس در چهار دسته بندی می باشند. که 30 درصد دروس تئوری و 70 درصد بصورت عملی می باشد.

 • دروس اصلی و پایه
 • دروس تخصصی
 • دروس اختیاری
 • سمینار/ پروژه/ کارورزی/ پایان نامه

 سرفصل  دوره

 • مقدمه ای بر مدیریت استراتژیک
 • انواع استراتژی ها و مدیریت استراتژیک در سازمان های مختلف
 • بررسی محیطی و عوامل خارجی و عوامل داخلی
 • مباحث استراتژیک پیرامون کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و سازمان های غیر انتفاعی
 • مبانی و مفاهیم ریسک و نگرش استراتژیک به مدیریت ریسک
 • مدل ها و روش شناسی مدیریت ریسک
 • برنامه ریزی و مدیریت ریسک استراتژیک
 • شناسایی ریسک
 • تجزیه و تحلیل کیفی و کمی ریسک
 • برنامه ریزی پاسخ به ریسک
 • کنترل و نظارت بر ریسک
 • تحلیل ساختاری استراتژی ریسک
 • تحرکات رقابتی
 • تحلیل ساختاری درون صنایع
 • استراتژیهای رقابتی در صنایع غیر متمرکز و صنایع نو ظهور
 • استراتژی های رقابتی در صنایع در حال بلوغ و در حال افول
 • رقابت در صنایع جهانی
 • تصمیمات استراتژیک در حوزه استراتژی رقابتی
 • تدوین استراتژی
 • انتخاب استراتژی
 • اجرای استراتژی
 • ارزیابی و کنترل استراتژی
 • آشنایی با مفاهیم ومدیریت تحول
 • مدیریت تحول سازمان
 • استراتژی های تغییر و تحول سازمان
 • برنامه های ایجاد تغییر
 • ابعاد سیستمی برنامه های تحول سازمانی
 • رهبری تحول

ثبت نام

مطالب مرتبط