عکس صفحه اصلی
دوره مدیر عامل حرفه ای DBA

توضیحات جامع

معرفي دوره Professional Managing Director


هدف دوره

1- رهبری استراتژی های سازمان

2- رهبری و نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت منطبق با استراتژی های شرکت

3- حصول اطمینان از تحقق سازمان یافتگی مناسب شرکت و کارکنان و برخورداری از اختیار و مجوز جذب و یا خاتمه استخدامی کارکنان با هدف دست یابی و تحقق استراتژی مصوب شرکت

4- حصول اطمینان از تحقق میزان هزینه کرد های شرکت منطبق با هزینه های مجاز ( مصوب) سالانه شرکت

5-  ارزیابی ریسک های اصلی و اساسی شرکت و حصول اطمینان از مدیریت و ارزیابی ریسک ها

6- حصول اطمینان از تحقق و کنترل های داخلی اثربخش و موثر و سیستم های مدیریت اطلاعات

و....


تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

دانش کافی در زمینه فعالیت کاری

حداقل دانش مدیریت

حداقل مهارت مدیریت

علاقه به یادگیری

نیاز به یادگیری


شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

1- دارا بودن مدرك كارشناسي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي معتبر كشور و یا دارا بودن گواهینامه MBA از مؤسسات آموزش عالی آزاد

2-  دارا بودن سابقه كار مديريتی


ارزيابي در طی دوره

- در پايان از دروس در تاريخ هاي مشخص شده، از دانشپذيران آزمون به عمل مي آيد که نمره نهایی شامل نمره کتبي و نمره پروژه مي باشد.

- حداقل نمره قبولي در هر درس 16 مي باشد.

- حداکثر میزان غیبت مجاز در هر دوره 3 جلسه برای هر سرفصل می باشد.


شرایط اخذ گواهینامه پایان دوره

- کسب حداقل نمره 16 از ميانگين دروس ارائه شده در دوره

- ارائه ی پروژه پژوهش محور پاياني (در ترم آخر) با کسب حداقل نمره 18 به همراه تأییدیه اساتید راهنما

- حضور مستمر در دوره (با احتساب میزان غیبت های مجاز)

- رعایت کامل آیین نامه ها و ضوابط دانشگاه و همچنین آیین نامه و ضوابط مربوط به برگزاری دوره که قبلاً به روئیت و تأیید دانشپذیر رسیده است.

- تسويه حساب کامل مالی


مدت زمان و محتوی دوره

مدت زمان دوره مدیر عامل حرفه ای DBA شش ماه بوده، که شامل سه پودمان بصورت حضوری به انضمام یک پودمان بصورت نیمه حضوری (جهت ارائه پروژه پايانی) در مجموع به مدت 400 ساعت آموزشي می باشد.


زمان تشکیل کلاس ها

کد معمولی (سالانه - روزهای اخر هفته)

کد فشرده( بیشتر ویژه متقاضیان صنعت و بازرگانی و شاغلین می باشد)

کد برون سازمانی( با توجه به زمان مورد نظر آن سازمان برگزار میگردد)

سایر کدها (جهت کسب اطلاع از تاریخ و زمان برگزاری با واحد آموزش تماس بگیرید)


محتوی دوره

دروس در چهار دسته بندی می باشند. که 30 درصد دروس تئوری و 70 درصد بصورت عملی می باشد.

دروس اصلی و پایه

دروس تخصصی

دروس اختیاری

سمینار/ پروژه/ کارورزی/ پایان نامه


سرفصل دوره

1- مدیریت استراتژیک

2- رهبری و شبکه سازی و انگیزه سازی

3- استراتژی های منابع انسانی

4- ساختار سازمانی

5- استراتژی های بازاریابی و فروش

6- مدیریت مالی و بودجه

7- استراتژی کسب و کار دیجیتال

8- اقتصاد و سرمایه گذاری

9- تجارت بین الملل

10- حقوق ، مالیات و بیمه

11- کوچینگ و مهارتهای فردی

و...

ثبت نام

مطالب مرتبط