عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفي دوره

با توجه به آثار گسترده انواع مالیات‌ها بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی، تمامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی نیازمند بهره‌گیری از کارشناسان مالیاتی خبره در بخش امور مالی خود می‌باشند، ضمنا تمامی حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی برای انجام وظایف خود نیازمند دانش مالیاتی مناسب هستند تا با تکیه بر تخصص خود بتوانند مسائل مالیاتی پیش ‌روی اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحو مناسب مدیریت نمایند.

هدف دوره

 هدف این دوره مهارت افزایی مدیران در ۴ حوزه : مباحث حقوقی ، مباحث مرتبط با نیروی انسانی، مباحث مرتبط با فروش و بازاریابی و مباحث مالی و حسابداری میباشد.

دوره مدیرعامل خبره براساس الگوی آموزش و سرفصل های استاندارد میباشد که توسط شورای آموزشی که متشکل از 10 نفر از اعضای هیئت علمی میباشند تدوین شده است

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

نکته حائز اهمیت این است که فارغ التحصیلان دوره عالی مشاور مالیاتی خبره با داشتن شرایط شرکت در آزمون مشاوران رسمی مالیاتی می‌توانند به مدرک مشاور رسمی مالیاتی دست یابند و ضمن ارائه مشاوره مناسب به شرکت‌های خویش، آینده شغلی خود را در این زمینه تضمین نمایند.

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

دارابودن مدرك پايان تحصيلات کارشناسی حسابداری یارشته های مرتبط وحداقل 4سال سابه کار

نحوة پذيرش دانشپذير

1- بر اساس مصاحبه

2- بر اساس سوابق کاری

سرفصل دوره

مروری جامع بر قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش‌افزوده (مقدماتی)

قانون مالیات

قانون تجارت

استانداردهای حسابداری

تهیه صورت جریان وجوه نقد

حسابداری مدیریت

مدیریت مالی

آشنایی با بورس در حوزه مالی

مدیریت عملکرد

مدیریت ریسک

تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

 قوانین و مقررات مالیاتی، آیین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌های مرتبط (پیشرفته)

تشریح فرایندهای دادخواهی و دادرسی مالیاتی

بررسی کاربردی نرم‌افزارها و سامانه‌های هوشمند مالیاتی

نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

آشنایی با حرفه مشاوره و فنون مذاکره

آشنایی و تحلیل دروس آزمون مشاوران رسمی مالیاتی

مروری بر استانداردهای حسابداری با رویکرد مالیاتی