عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره

در گذشته تعداد زوج‌هایی که برای مشاوره پیش از ازدواج به روانشناس یا مشاور مراجعه می‌کردند بسیار کمتر از حال حاضر بود. مردمان این دوران مشاوره پیش ازازدواج را بسیار بیشتر از گذشته مهم تلقی می‌کنند و برای آن که بتوانند انتخاب مناسبی را در فرآیند ازدواج داشته باشند؛ تمایل بسیار زیادی برای مراجعه به روانشناس یا مشاور دارند .
 مدرسه روانشناسی واران با نظر به اهداف آموزشی خود، موسسه قصد برگزاری کارگاهی با عنوان دوره آموزش فنون کاربردی مشاوره پیش از ازدواج دارد. در این دوره، شرکت کنندگان، مبانی اساسی فرآیند مشاوره قبل از ازدواج را به طور کامل فرا‌ خواهند گرفت‌ و با ساختار جلسات مشاوره قبل از ازدواج، مسائلی که باید در طی این جلسات مطرح گردد و آزمون‌های پرکاربرد در جلسه قبل از ازدواج آشنا خواهند شد.

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

دانشجو رشته های روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی

درمانگران و آشنایان به مشاوره زوج و خانواده

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

دارابودن مدرك کارشناسی روانشناسی و مشاوره

نحوه پذيرش دانشپذير

1- بر اساس مصاحبه بالینی و ارزیابی روانشناختی

2- بر اساس سوابق کاری و سوابق تحصیلی

سرفصل دوره

 • مقدمات و تعریف ازدواج
 • پیش نیاز های لازم برای ازدواج
 • کارکردهای ازدواج
 • مراحل ازدواج
 • روش های همسریابی
 • روش های شناخت همدیگر
 • جنبه های نیازمند شناخت
 • عشق و منطق در ازدواج
 • اشتباهات رایج در ازدواج
 • مهارت های لازم در دوران عقد
 • عوامل موثر در جذابیت
 •  علایم هشدار دهنده ازدواج
 • فرایند مشاوره پیش از ازدواج
 • عناصر اصلی مشاوره ازدواج
 • روش های اساسی مشاوره ازدواج
 • ساختار مشاوره پیش از ازدواج
 • روش های ارزیابی
 • حیطه های مهم ارزیابی
 • ارزیابی شخصیت و پختگی روانشناختی: NEO-PI-R- PMI، MCMI, EMS و…
 • سبک های شخصیت نئو
 • تفسیر ترکیب مولفه های شخصیت
 • شیوه های جمع بندی و نتیجه گیری از فرایند ارزیابی
 • غنی سازی و برنامه ریزی برای کاهش عوامل خطر احتمالی

ثبت نام