عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفي دوره

با توجه به آثار گسترده انواع مالیات‌ها بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی، تمامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی نیازمند بهره‌گیری از کارشناسان مالیاتی خبره در بخش امور مالی خود می‌باشند، ضمنا تمامی حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی برای انجام وظایف خود نیازمند دانش مالیاتی مناسب هستند تا با تکیه بر تخصص خود بتوانند مسائل مالیاتی پیش ‌روی اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحو مناسب مدیریت نمایند.

هدف دوره

مشاور بیمه کسی است که به دیگران در انتخاب بیمه‌نامه مناسب کمک می‌کند. در حقیقت زمان فعالیت مشاوره بیمه قبل از انتخاب و خرید است. هدف اصلی مشاور بیمه، راهنمایی در جهت خرید و به نوعی تبلیغات برای شرکت‌های بیمه است.

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

نکته حائز اهمیت این است که فارغ التحصیلان دوره عالی مشاور مالیاتی خبره با داشتن شرایط شرکت در آزمون مشاوران رسمی مالیاتی می‌توانند به مدرک مشاور رسمی مالیاتی دست یابند و ضمن ارائه مشاوره مناسب به شرکت‌های خویش، آینده شغلی خود را در این زمینه تضمین نمایند.

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

–دارا بودن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط وحداقل 2سال سابقه کار

نحوة پذيرش دانشپذير

1- بر اساس مصاحبه

2- بر اساس سوابق کاری

سرفصل دروس

1-مهارت‌های مشاوره
 رفتارشناسی مخاطب، هنر پرسشگری، هنر گوش دادن، فن بیان، اصول مذاکرات، اصول اداره جلسه.

2- کارگاه حسابداری و بیمه حقوق و دستمزد
 حقوق و دستمزد در قانون کار، حقوق و دستمزد در قانون تامین اجتماعی، حقوق و دستمزد در قانون مالیات‎های مستقیم، لیست بیمه و مالیات، حسابداری حقوق و دستمزد.

3- آشنایی با سامانه‌های سازمان تامین اجتماعی

 4-کلیات قوانین و مقررات کار، بیمه و تامین اجتماعی
 تعریف بیمه شده و انواع آن در تامین اجتماعی و تفاوت در مزایای دریافتی آن، نرخ حق بیمه و سهم کارفرما-بیمه شده و دولت از آن، تخفیفات و معافیت‎های موجود در زمینه نرخ حق بیمه برای کارفرمایان، دستمزد مشمول حق بیمه، تکالیف و وظایف کارفرمایان در قبال بیمه شده و سازمان تامین، آشنایی با فرآیند پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان و قوانین و مقررات ناظر بر آن، آشنایی با فرآیند ارسال لیست حق بیمه به شعب سازمان تامین اجتماعی توسط کارفرمایان و قوانین و مقررات ناظر بر آن، آشنایی با فرآیند بازرسی از کارگاهها و قوانین و مقررات ناظر بر، آشنایی با فرآیند اجرائیات و قوانین و مقررات ناظر بر آن، چگونگی اخذ کد کارگاهی و تحت پوشش قرار دادن کارکنان، راه کارهای وصول حق بیمه از کارفرمایان در قانون تامین اجتماعی، چگونگی ایجاد بدهی برای کارفرمایان - چگونگی تقسیط بدهی کارفرمایان، چگونگی بخشودگی جرائم کارفرمایان، آشنایی با پیمان‎ها در قوانین و مقررات تامین اجتماعی حادثه در کارگاه و مسئولیت‎های کارفرمایان در این زمینه، چگونگی بررسی شکایات کارفرمایان در هیئت‌های بدوی و تجدید نظر، چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن کارفرمایان بعنوان بیمه شده، مروری بر قوانین کاربردی (مواد 4، 28، 34، 36 الی 45، 47، 49، 50، 65، 66، 97، 105 و 109)

5- قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده
 مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی، مالیات حقوق و دستمزد، ماده 169 و 169 مکرر، گروه‌بندی مشاغل، مالیات بر ارث، مالیات املاک - خانه‌‎‌های خالی و خودروهای لوکس، مالیات تراکنش بانکی، مالیات بر سکه و ارز، مالیات حق تمبر، مفاصا حساب مالیاتی، وصول اجرا، معافیت‎های مالیاتی، تشویقات و جرائم مالیاتی، دادرسی مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده.

 6-کاربرد اکسل در حسابداری و حسابرسی بیمه‌ای
 آشنایی اولیه با اکسل و نکات ابتدایی فرمول نویسی، Formta Cells،Paste Special، نکات ساده و کاربردی و کلیدهای میانبر پرکاربرد، تنظیمات صفحه و چاپ، ارتباط بین Excel و Word، توابع منطقی (IFS , AND , OR , …)، توابع منطقی (MID , FIND , TRIM , LEN , …)، توابع جستجویی (XLOOKUP , FILTER , OFFSET , …)، توابع ریاضی (SUMIFS , COUNTIFS , …)، Hyperlink، ابزارهای پرکاربرد (Conditional Formatting , Data Validation , …)، امنیت اکسل، نمودارها، Pivot Table، نرم افزار حسابرسی بیمه تامین اجتماعی.

 7-قانون تجارت، معاملات و قراردادها
 ارکان شرکت‌های تجاری و نقش این قبیل ساختارها در اقتصاد کشور، الزامات تشکیل - اداره و وظایف مجامع عمومی صاحبان سهام و نکات آن، مدیران و نحوه انتخاب و مسئولیت‌های آنها در شرکت‌های تجاری، نقش و وظایف بازرسان قانونی.

8- تهیه صورت‌های مالی اساسی با تاکید به قوانین بیمه‌ای
 مرور و تشریح استاندارد 1، مرور و تشریح استاندارد 2، بررسی صورتهای مالی نمونه سازمان حسابرسی، تهیه صورت‎های مالی بر اساس تراز و سایر مستندات یک شرکت در اکسل، حساسیت‌های حسابرسی بیمه‌‎‌ای در صورت‌های مالی.

9- قوانین بیمه پیمان‌ها و پیمانکاری
 تکالیف کارفرمایان در قبال سازمان تامین اجتماعی و جایگاه قراردادهای پیمانکاری و پیمان‌ها در قوانین تامین اجتماعی، تکالیف پیمانکاران در قوانین و مقررات تامین اجتماعی، طبقه بندی پیمان‌ها بر اساس روش انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار، بخشنامه‎‌های مربوط به پیمانکاران، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری عمرانی و غیر عمرانی، حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی و حق بیمه آن‌ها، موارد استثناء از پرداخت حق بیمه پیمان‌ها، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، مرجع دریافت حق بیمه پیمان‌ها، نحوه اعتراض به حق بیمه پیمان‌ها، رویه پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری، نحوه وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از پیمانکاران، ضمانت اجرایی عدم پرداخت حق بیمه پیمان‌ها، مراحل گرفتن مفاصا حساب شرکت‌‎های پیمانکاری از سازمان تامین اجتماعی، آثار صدور مفاصا حساب برای کارفرما - پیمانکار و سازمان تامین اجتماعی، نحوه بازرسی سازمان تامین اجتماعی از کارگاه‌های پیمانکاری، نحوه استفاده از پیمانکار فرعی در قراردادها، میزان تعهدات کارفرما در خصوص بدهی‌های پیمانکاران.

 10-حسابرسی بیمه‌ای
 هدف از حسابرسی بیمه، مراحل حسابرسی بیمه، کاربرگ‎‌های بیمه، اعتراض به حسابرسی، توضیح و تشریح قوانین مرتبط با حسابرسی بیمه‌ای، تشریح بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه ۱۱ و ملحقات آن، آنالیز جداول پیوست بخشنامه‌های ۱۱، واکاوی انواع برخورد با عدم همکاری در خصوص بازرسی از دفاتر قانونی، مروری بر سیر بخشنامه‌های بازرسی از دفاتر قانونی، تشریح بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه بازرسی از دفاتر قانونی و ملحقات آن، توضیح و تشریح مواد 28 و 38 قانون تأمین اجتماعی، موسسه حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی و نقش آن، توضیح و تشریح ماده 47 قانون تأمین اجتماعی.

سرفصل دوره

مروری جامع بر قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش‌افزوده (مقدماتی)

مهارت‌های مشاوره

کارگاه حسابداری و بیمه حقوق و دستمزد

آشنایی با سامانه‌های سازمان تامین اجتماعی

کلیات قوانین و مقررات کار، بیمه و تامین اجتماعی

قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

کاربرد اکسل در حسابداری و حسابرسی بیمه‌ای

قانون تجارت، معاملات و قراردادها

تهیه صورت‌های مالی اساسی با تاکید به قوانین بیمه‌ای

قوانین بیمه پیمان‌ها و پیمانکاری

حسابرسی بیمه‌ای

دادرسی بیمه‌ای، تنظیم لوایح هیئت‌های تشخیص بیمه‌ای

 قوانین و مقررات مالیاتی، آیین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌های مرتبط (پیشرفته)

تشریح فرایندهای دادخواهی و دادرسی مالیاتی

بررسی کاربردی نرم‌افزارها و سامانه‌های هوشمند مالیاتی

نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

آشنایی با حرفه مشاوره و فنون مذاکره

آشنایی و تحلیل دروس آزمون مشاوران رسمی مالیاتی

مروری بر استانداردهای حسابداری با رویکرد مالیاتی