عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هوش احساسی، هوش عاطفی یا هوش هیجانی

(به انگلیسی: Emotional intelligence | EI) شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود و دیگران است. به عبارت دیگر، شخصی که EI بالایی دارد، سه مؤلفهٔ هیجان‌ها را به‌طور موفقیت‌آمیزی با یکدیگر تلفیق می‌کند: مؤلفهٔ شناختی، مؤلفهٔ فیزیولوژیکی و مؤلفهٔ رفتاری. متونِ علم مدیریت بر این باورند که رهبران و مدیران، با هوش‌های هیجانیِ بالاتر، توان بیشتری برای هدایتِ سازمانِ تحت کنترل‌شان دارند. یافته‌های جدید نشان می‌دهد کارکنانی که دارای وجدان کاری و احساس وظیفه‌شناسی بالایی هستند، اما فاقدِ هوش احساسی و اجتماعی‌اند، در مقایسه با کارکنان مشابهی که از هوش احساسی بالایی برخوردارند، عملکرد ضعیف‌تری دارند.

مدل گُلمن به‌طور خلاصه پنج حوزهٔ اساسی هوش احساسی مورد بررسی قرار گرفته‌است:

شناخت هیجان‌ها و احساسات خود، خودآگاهی

مدیریت هیجان‌ها و احساسات خود، خودمدیریتی

خودانگیزشی

تشخیص و درک هیجان‌ها و احساسات دیگران، دیگرآگاهی

مدیریت رابطه با دیگران، دیگر مدیریتی

مدل گُلمن امروزه به‌طور وسیعی به رسمیت شناخته شده‌است. این مدل می‌گوید وقتی فردی دارای هوش عقلی یا بهرهٔ هوشی (IQ) بالایی است، لزوماً دارای هوش احساسی بالا نیست. هوشمند بودن یک امتیاز است که البته تضمینی برای موفقیت در زندگی و روابطِ بین فردی و اجتماعی نخواهد بود.

عوامل مؤثر در هوش احساسی

  • شناخت عواطف شخصی
  • به کار بردن درست هیجان‌ها
  • برانگیختن خود
  • شناخت عواطف دیگران
  • حفظ ارتباط‌ها

هدف دوره

دانستن ارتباط هیجانات با سلامتی

آشنایی با نقش خانواده در هیجانات

کسب نحوه ابرازگری هیجانات مثبت و منفی

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

شناخت و بکارگیری مفاهیم عمومی مشاوره

انجام مذاکرات حرفه ای و برقراری ارتباط مؤثر با مراجعه کنندگان

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

دارا بودن حداقل مدرك کاردانی ترجیحاً در رشته های مشاوره، روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

نحوة پذيرش دانشپذير

1- مصاحبه

محتواي دوره

مزایای استفاده از تست سنجش هوش احساسی

سطح هوش احساسی را مانند بهره هوشی (IQ)  می‌توان به کمک تست‌های معتبر اندازه‌گیری کرد با انجام این تست‌ها می‌توانید:

  • مهارت و نقاط قوت خود در مدیریت احساسات، افکار و روابط‌تان را بسنجید.
  • نقاط ضعف خود در مدیریت احساسات، افکار و روابط‌تان را بسنجید.
  • برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود برنامه‌ریزی کنید.
  • از مهارت‌ها و نقاط قوت خود برای رسیدن به موفقیت‌های تحصیلی، شغلی و خانوادگی استفاده کنید.گام بزرگی در جهت شناخت بهتر و بیشتر خودتان بردارید.