عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره

به منظور یادگیری مهارت های لازم و کافی برای ورود به اتاق مشاوره و کنترل مراجعه کنندگان بصورت مجموعه ای از آموزشهای فردی و گروهی و همچنین تئوری و عملی برای بازدهی هرچه بیشتر اتاقهای مشاوره و پاسخ دهی دقیق و مناسب به مراجعه کنندگان می باشد. لذا لازم دانستیم برای بالا بردن سطح علمی و عملی مشاورین خدمات رسانی برای تمامی اقشار جامعه فراهم شده و آرامش را در جامعه نهادینه نماییم.

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

شناخت و بکارگیری مفاهیم عمومی مشاوره

انجام مذاکرات حرفه ای و برقراری ارتباط مؤثر با مراجعه کنندگان

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

دارا بودن حداقل مدرك کاردانی ترجیحاً در رشته های مشاوره، روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

نحوة پذيرش دانشپذير

1- مصاحبه

محتواي دوره

گروه درمانی یکی از روش‌های روان درمانی است که توسط روانشناسان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این درمان نیازمند حداقل یک روان درمانگر حرفه‌ای و حداقل دو بیمار است. پویایی گروه اغلب باعث می‌شود تا افراد با آن حرکت کنند و درمان سرعت بیشتری نسبت به روان درمانی‌های فردی داشته باشد. همچنین گروه یک حالت حمایتی ایجاد می‌کند تا افراد راحت‌تر مسائل خود را افشا کنند و به بیان مشکلات‌شان بپردازند. زمانی که هدف از درمان افزایش مهارت‌های اجتماعی و موارد مشابه باشد، گروه درمانی می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. با آگاهی از کارکردها و فواید گروه درمانی می‌توانید با اطمینان بیشتری در این گروه‌ها شرکت کرده و گامی در جهت درمان بردارید.

سرفصل دوره

 • فصل اول ـ مفاهیم اساسی مشاوره گروهی
  • تعریف
  • فرایند تحول گروه: مرحله پیش گروه
  • مرحله آغازین
  • مرحله انتقال
  • مرحله کار
  • مرحله پایانی
 • فصل دوم ـ فنون مشاوره گروهی
  • مقدمه
  • فنون مرحله شروع
  • فنون ایجاد اعتماد
  • فنون برخورد با اعضای دشوار گروه
  • فنون برخود با تعارض
  • فنون پایان دادن به یک جلسه گروه
  • فنون بهاتمام رساندن گروه
  • فنون ارزیابی مداوم و پیگیری24
  • رهبری گروه
 • فصل سوم ـ رویکرد روان تحلیلی به گروه
  • مقدمه
  • مفاهیم بنیادی
  • فرایند درمان
  • فنون اساسی
  • نقش و کارکرد رهبر گروه
  • محدودیت ها
 • فصل چهارم ـ مشاوره گروهی آدلری
  • مفاهیم بنیادی
  • مراحل مشاوره
  • نقش و کارکرد رهبر گروه
 • فصل پنجم ـ روان نمایشی43
  • مقدمه
  • مفاهیم بنیادی
  • اجزای اصلی روش روان نمایش
  • مراحل روان نمایش
  • فنون درمانی
  • محدودیتها
  • انتخاب و ترکیب گروه
 • فصل ششم ـ رویکرد شخص ـ محور در گروه ها
  • مقدمه
  • زمینه تاریخی
  • تمرکز بر روان شناسی انسان گرایانه
  • مفاهیم بنیادی
  • نقش و کارکردهای رهبر گروه
  • مراحل گروهی
  • برخی از نتایج تجربه گروه
  • هنرهای بیانی شخص ـ محور در گروه ها
  • اصول درمانی هنرهای بیانی
  • رهنمودهایی برای ابراز خلاقانه در گروهها و تشکیل جامعه
  • کاربرد: فنون و رویه های درمانی
  • حوزه های کاربرد
  • کاربرد رویکرد شخص ـ محور در مدارس
  • کاربرد رویکرد شخص ـ محور در مدارس با جمعیت¬های چند فرهنگی
  • ارزیابی رویکرد شخص ـ محور به گروه ها
 • فصل هفتم ـ گشتالت درمانی گروهی
  • مقدمه
  • اهداف درمانی
  • مفاهیم بنیادی
  • نقش و کارکرد رهبر گروه
  • کاربردها و فنون
  • بکارگیری گشتالت درمانی گروهی در مدارس
  • بکارگیری گشتالت درمانی گروهی برای جمعیت های چنرفرهنگی
  • ارزشیابی رویکرد گشتالت در گروه ها
 • فصل هشتم: رویکرد وجودی به گروه
  • مقدمه
  • تمرکز روان درمانی وجودی

  • مفاهیم بنیادی
  • نقش و کارکرد رهبر گروه
  • محدودیتهای رویکرد
 • فصل نهم ـ واقعیت درمانی گروهی
  • مقدمه
  • مفاهیم بنیادی
  • نقش و کارکرد رهبر گروه
  • عمل واقعیت درمانی در گروه ها
  • محدودیت ها
 • فصل دهم ـ درمان عقلانی، عاطفی، رفتاری در گروه
  • مقدمه
  • مفاهیم بنیادی
  • تناسب REBT برای گروه ها
  • دلایل کاربرد مشاوره گروهی در REBT
  • نقش و کارکرد رهبر گروه
  • فنون و رویه های درمانی
  • محدودیتها
 • فصل یازدهم ـ رویکردهای شناختی ـ رفتاری برای گروه ها
  • مقدمه
  • مفاهیم بنیادی
  • نقش و وظایف رهبر گروه
  • مراحل درمان
  • کاربرد: تکنیک ها و روشهای درمانی
  • گروه های درمانی شناختی رفتاری
  • رویکردهای آگاهی ذهنی و پذیرش در گروه درمانی شناختی
  • محدودیت های رویکرد رفتاری
 • فصل دوازدهم: تحلیل تبادلی (محاوره ای)
  • مقدمه
  • زمینه تاریخی
  • مفروضه های اساسی
  • دلیل برای رویکرد گروهی
  • مفروضه های اساسی
  • مفاهیم بنیادی
  • نقش و کارکرد رهبر گروه
  • شیوه ها و فنون درمانی
  • رویکرد مبتنی بر تصمیم گیری مجدد گلدینگ
  • محدودیتها
 • فصل سیزدهم: درمان راه حل محور کوتاه مدت در گروهها
  1. مقدمه
  2. مفاهیم کلیدی ـ نقش و کارکردهای رهبر گروه
  3. فرایند گروه متمرکز بر راه حل
  4. کاربرد: فنون و رویه های درمانی
  5. بکارگیری درمان کوتاه مدت راه حل محور در کار گروهی مدارس
  6. کاربرد درمان راه حل محور کوتاه مدت با اقشار چند فرهنگی
  7. مصاحبه انگیزشی
  8. مفاهیم مشترک درمان کوتاه مدت متمرکز بر راه حل و مصاحبه انگیزشی
  9. مصاحبه انگیزشی به عنوان رویکردی یکپارچه
  10. ارزشیابی درمان راه حل محور کوتاه مدت در گروه ها

مزایای استفاده از گروه درمانی

- فراهم شدن حمایت اجتماعی

- کاهش انزوا و بهبود مهارت های اجتماعی

- آشنا شدن با دیدگاه های مختلف و بهبود همدلی

- کاهش هزینه های درمانی

- افزایش امیدواری نسبت به پیش آگهی و روند درمان