عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

تلفن مشاوره :

05138945878-9

05138945881

پست الکترونیک : info@gamandishe.ac.ir

آدرس دفتر مرکزی : مشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد 22 و 24

" مؤسسه آموزش عالی آزاد گام اندیشه هیچ نمایندگی دیگری در کشور ندارد."

_ برای سهولت ارتباط با دانش پذیران تمامی کانال های مؤسسه بصورت لینک قرار داده شده است:

 آکادمی مدیریت

  آکادمی حقوق(ویژه املاک)

  آکادمی حسابداری

  آکادمی زبان انگلیسی