عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

تلفن مشاوره :

05138455051-3

پست الکترونیک : info@gamandishe.ac.ir

آدرس دفتر مرکزی : مشهد، خیابان احمدآباد- بلوار رضا - نبش رضا 19- پلاک 194

" مؤسسه آموزش عالی آزاد گام اندیشه هیچ نمایندگی دیگری در کشور ندارد."

_ برای سهولت ارتباط با دانش پذیران تمامی کانال های مؤسسه بصورت لینک قرار داده شده است:

 آکادمی مدیریت

  آکادمی حقوق

  آکادمی حسابداری

  آکادمی زبان انگلیسی