عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

استادجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سبزوار،ایران

تحصیلات:

  • کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۴۹
  • کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهران، ۱۳۵۳
  • دکتری فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهران، ۱۳۶۶

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران


سمتنام ژورنالمحل انتشار
مدیر مسئولدوفصلنامه علوم اجتماعیمشهد-ایران
هیات تحریریهدوفصلنامه علوم اجتماعیمشهد-ایران


مقالات ژورنالی

ردیفعنوان مقالهنام ژورنالشماره، دوره و تاریخ
۱تحلیل محتوای مفهوم سرمایه اجتماعی در احادیث امام ضا (ع)فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایراندوره .۶، شماره ۲۳، سال ۱۳۹۲
۲توانمندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی: ارایه یک نظریه زمینه ای(مطالعه موردی ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران)دوفصلنامه علوم اجتماعیدوره .۱۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۳عوامل جامعه شناختی موثر بر میزان انگیژه تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهددوفصلنامه علوم اجتماعیدوره .۱۰، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۴عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مشهددوفصلنامه علوم اجتماعیدوره .۱۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۵گرایش های متفاوت نسبت به سایت های همسریابیدوفصلنامه علوم اجتماعیدوره .۱۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۵


مقالات کنفرانسی

ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسال نشر
۱آمایش فرهنگی و عدالت شهری در مناطق دوازده گانه شهرداری مشهداولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری۱۳۸۵
۲اثر سرعت سیال سازی بر بستر سیال همراه با نازل های پخش کننده : شبیه سازیپنجمین همایش ملی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی۱۳۹۴
۳تبیین مراتب سه گانه فقر و فنا در عرفان نظری و عملیکنگره بین المللی زبان و ادبیات۱۳۹۵
۴تحلیل جامعه شناختی رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیادهچهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک۱۳۹۳
۵تحلیل جامعه شناسی الگوهای سکونت آپارتمانی و تاثیر آن بر فرهنگ همسایگی در شهر مشهداولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری۱۳۹۶
۶دلایل عدم تبعیت رانندگان از مقررات تجهیزات مهندسی ترافیک در مشهدسیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک۱۳۹۲
۷روش های آموزش فرهنگ ترافیک با تاکید برآموزه های اسلامیششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی۱۳۹۳
۸سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدینهمایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان۱۳۹۲
۹عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره ی امور شهر مشهدسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری۱۳۹۰
۱۰مروری برمشکلات فرهنگی-اجتماعی آپارتمان نشینی و عناصر فرهنگ آپارتمان نشینیکنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی۱۳۹۴
۱۱مشکلات اجتماعی در فرهنگ آپارتماننشینی و راهکارهای ارتقاء آن در شهر مشهد مطالعه موردی:مجتمع آپارتمانهای پردیسهفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری ۱۳۹۴
۱۲یک روش جدید برای کنترل UPFC به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرتهمایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه۱۳۹۳

دوره ها