عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

مرکز زبان عربی

میان ۱۷۴ تا ۴۴۲ میلیون نفر در سراسر دنیا به زبان عربی صحبت می‌کنند. دانش زبان عربی از اهمیت خاصی بین مسلمانان جهان برخوردار است. در عین حال دانستن زبان عربی از لحاظ چرخه اقتصادی و بازرگانی در منطقه خاورمیانه و همچنین سراسر دنیا دارای اهمیتی ویژه می باشد.


اهداف
 *آموزش بنیادین همراه با دوره های فشرده برای افراد جویای کار، نظیر: هتلداران، کارگزاران حج و زیارت، تاکسیرانان و تمامی مشاغلی که به زبان عربی وابسته اند.

**آموزش حرفه‌اي و تخصصي، بازآموزي و آموزش تکميلي براي دانش آموختگان، آموزش تکميلي براي دانشجويان، آموزش تخصصي مورد نياز بازار کار و جامعه.


1ـ گرایش مکالمه فصیح (تعلیم اللغة العربية الفصحی)

رویکرد اصلی آموزش در این گرایش، آموختن به زبان آموز در به کارگیری از مهارت‌های چهارگانه زبان بوده و با استفاده از روشهای سمعی ـ بصری به کمک مدرسان توانا و مسلط آموزش داده می شود این دوره آموزشی شامل 3 سطح و 12 ترم است.


سطح
ترم
تعداد جلسات هر ترم
روزها
حدنصاب برگزاری کلاس
شهریه کل دوره (تومان)

مقدماتی(المبتدئة)

4
15
عادی- فشرده
8نفر
2.400.000

متوسطه(المتوسطة)

4
15
عادی- فشرده
پیشرفته(المتقدمة)
415عادی- فشرده


ثبت نام

مطالب مرتبط