عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفی دوره

مدیریت اجرایی  درباره مدیریت کسب و کارها است. مدیریت کسب و کار ها کلیه عملیات اصلی و پشتیبانی زنجیره ارزش شامل تأمین منابع، طراحی، تولید، فروش و عرضه محصولات و خدمات، منابع انسانی، فناوری اطلاعات، مالی، برنامه ریزی و ... را در بر می‌گیرد. در واقع، مدیریت اجرایی کل فرآیندهای یک کسب و کار را شامل می شود. دوره مدیریت اجرایی به منظور آموزش، توسعه و تأمین مدیران و کارشناسان مستعد و شایسته با دیدگاه کسب و کار برای بنگاه‌ها و سازمان‌های خدماتی و تولیدی در بخش‌های خصوصی، دولتی و تعاونی جهت انجام وظایف، طرح ها و پروژه های شرکت ها و سازمان های کشور تهیه و تدوین شده است. شرکت در این دوره ها که عمدتا به روش مورد کاوی است تا حد زیادی به مخاطبان یاد می دهد چگونه در بازار رقابتی همواره بهترین باشند.کارگاه:

دوره: مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت استراتژیک

اصول و فنون مذاکره

دروس پایه

دیجیتال مارکتینگ

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

استراتژی بازار

مهندسی فروش

توسعه بازار

دروس تخصصی

مدیریت مالی  و سرمایه گذاری

مهارت های ارتباطی ( ارتباط موثر)

مسائل حقوقی کسب و کار

فن بیان

زبان بدن

دروس اختیاری

با انتخاب یک عنوان پس از تایید گروه می توانند انجام دهند.

پروژه (پایان نامه)

ثبت نام

مطالب مرتبط