عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره

به احتمال زیاد تا به امروز عنوان برند (brand) را شنیده‌اید.برند در زبان انگلیسی یا مارک در زبان فرانسه دو کلمه‌ای هستند که به زبان فارسی هم وارد شده‌اند و برای علامت‌های تجاری شرکت‌ها و سازمان‌ها استفاده می‌شود. در واقعبرند همان علامتی است که مشتری با دیدن، شنیدن یا حتی حس کردن آن، نام یک شرکت تجاری یا محصول در ذهنش تداعی می‌شود و در روش‌های نوینمارکتینگ بسیار بر روی آن تایید می‌شود. امروزه بسیاری از شرکت‌های نوپا یا حتی قدیمی بودجه‌ی قابل توجهی برایبرندسازی خود در نظر می‌گیرند. در دنیای مدرن بازاریابی، branding جایگاه ویژه‌ای دارد و مدیران بازاریابی برنامه‌های مفصل چند ساله برای ارتقای یک نام تجاری یا معرفی آن به مخاطب‌های خود در نظر می‌گیرند. به همین دلیل است که دوره‌های آموزشی برندسازی برای علاقه‌مندان این حوزه توصیه می‌شود؛ چرا که در بازار کسب و کار امروز دانش علمی درباره‌ی آن اهمیت فراوانی دارد.

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

توانایی طراحی هویت برند و راهبری پروژه‫های هویت محور

توانایی طراحی برنامه های مدیریت برند

توانایی شناخت مدل مناسب برای خلق برند

توانایی طراحی برنامه ارزش ویژه برند

توانایی طراحی توانایی انجام گام های مدیریت برندحی برنامه ارزش ویژه برند

توانایی هدف‌گذاری و طرح برنامه‌های هدفمند تبلیغاتی

توانایی تشخیص بودجه مناسب و بودجه‌بندی برنامه‌های تبلیغاتی

 شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

دارابودن مدرك پايان تحصيلات عمومي (ديپلم متوسطه/ پيش‌دانشگاهي)

نحوه پذيرش دانشپذير

1- بر اساس مصاحبه

بر اساس سوابق کاری

سرفصل دوره

 • استراتژی های بازاریابی
 • ارتباط بازاریابی و برندسازی
 • تکنیکهای قیمت گذاری
 • تکنیکهای طراحی محصول
 • تکنیکهای ترویج فروش
 • مدیریت کانال های توزیع
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی
 • فلسفه برند، برند مانترا
 • جوهره برند
 • فوائد برند
 • ویژگی های برند
 • آگاهی و تداعی برند
 • تصویر برند، جایگاه سازی، وعده برند
 • ارزش ویژه برند
 • مدیریت استراتژیک برند
 • تجربه مشتری
 • نقاط تماس برند با مشتریان
 • کسب و حفظ مشتریان
 • توسعه ارتباط و افزایش مشتریان
 • تدوین ماموریت و چشم انداز برند
 • برندسازی درون سازمانی
 • ایجاد فرهنگ سازمانی
 • مدل های کسب و کار
 • مدل های برندسازی
 • برندسازی برندهای خدماتی
 • هویت بصری، شنیداری و کلامی برند
 • یکپارچگی و انسجام اجزای برند
 • نامگذاری برند
 • شعار برند، موسیقی برند
 • حواس پنجگانه و احساسات در برندسازی

مطالب مرتبط