عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

دروس پایه

 • تئوری پیشرفته سازمان و مدیریت
 • تصمیم گیری و حل مسئله
 • آینده پژوهی
 • مدیریت تکنولوژی و نوآوری
 • رهبری سرمایه های انسانی

دروس تخصصی

 • web branding مشاوره،اجرا و برندینگ
 • marketing مشاوره بازاریابی،آموزش مدیریت بازاریابی حوزه کالا و خدمات
 • BSC مشاوره،آموزش اجرای ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن

دروس اختیاری

 • کوچینگ
 • منتورینگ حقوقی
 • مدیریت مالی و پروژه

مطالب مرتبط