عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفي دوره

هدف دوره

دوره مربیگری مهارت‌های زندگی کودکان و نوجوانانِ TOT مهارت‌هایی مثل مهارت خود آگاهی، مهارت همدلی، مهارت حل مسئله، مهارت تصمیم گیری، مهارت کنترل خشم و ... و آموزش‌هایی مانند آموزش کلیه مهارت‌های ده گانه زندگی کودکان و نوجوانان و آموزش تکنیک‌ها و بازی‌های لازم جهت آموزش مربیگری را پوشش می دهد.

امروزه بسیاری از والدین می دانند که آموزش مهارت های زندگی در سالهای اولیه فرزندانشان بسیار حائز اهمیت است. یکسری از رویدادها در زندگی وجود دارد که باید کودکان در سنین پایین با آن ها آشنا شوند که در بزرگسالی دچار مشکل نشوند.
 از جمله رویدادها ؛ تحمل کردن بسیاری از مشکلات زندگی، ساختن یک زندگی هدفمند ، منعطف در برابر فشارهای زندگی، برقراری ارتباط با افراد جامعه، مدیریت کردن بحران های زندگی و از پس مسئولیت های فردی و اجتماعی در زندگی خود برآمدن و ……

همان طور که می دانیم در برهه های مختلف زندگی با مشکلات زیادی روبرو می شویم که بهتر است از کودکی با بخشی از این مشکلات آشنا شوند تا در بزرگسالی دچار یاس و نا امیدی نشوند. با آموزش چنین مهارت هایی کودکان یاد می گیرند در بزرگسالی با مواجهه رویدادهای مختلف بهترین عکس العمل را از خود نشان دهند.
 عقاید، طرز فکر و عادتی که فرد در کودکی با آن ها مواجهه می شود به او کمک می کند که در بزرگسالی چگونه رفتار کند که سبب شکست یا موفقیت آن فرد شود.

در چهار دهه اخیر آموزش مهارت های زندگی به کودکان مورد توجه ویژه ای در جهان قرار گرفته است. اما در کشور ما می توان گفت تقریبا یک دهه است که بر روی آن کار شده است.

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

دانشجو رشته های روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی

درمانگران و آشنایان به مشاوره زوج و خانواده و کودک

 

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

دارابودن مدرك کارشناسی روانشناسی و مشاوره

نحوه پذيرش دانشپذير

1- بر اساس مصاحبه بالینی و ارزیابی روانشناختی

2- بر اساس سوابق کاری و سوابق تحصیلی

محتواي دوره

 سرفصل دوره

خودآگاهی.

ارتباط موثر.

مدیریت خشم.

مدیریت خلق منفی.

مدیریت استرس.

جراتمندی.

مدیریت زمان و حل مساله.

عزت نفس

تفکر خلاق و تفکر نقاد.

مدیریت کارگاه

 منابع دوره


 کتاب راهنمای مربی و پنج جلد کتاب کار نوجوان  نویسنده:ایوان پیرسون

کتاب مهارت زندگی  از چارلز داهیگ

کتاب نظریه های شخصیت  شولتز