عکس صفحه اصلی
منشی گری /مسئول دفتری

توضیحات جامع


منشی گری/ مسئول دفتر(اداری و مراکز پزشکی)

برای منشی یا مسئول دفتر شدن، معمولا نیاز به تحصیل در یک رشته خاص نمی باشد. البته به تازگی رشته هایی تخصصی مانند امور دفتری و منشی گری در برخی از دانشگاه های کشور راه اندازی شده است.

عموما افراد دارای مدرک کاردانی، کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در رشته های مختلف می توانند منشی یا مسئول دفتر شوند. البته رشته هایی مانند حسابداری، مدیریت، روانشناسی و … بیشتر برای شغل منشی گری مورد نظر کارفرماها هستند.

در برخی شرکتها و موسسات، مدرک منشی در درجه پایین تری از اهمیت قرار دارد و داشتن دیپلم کافی است. این قبیل شرکتها معمولاً برای ویژگیهای دیگر منشی (مثل داشتن روابط عمومی بالا و برخورد مناسب، وضعیت ظاهری و آراستگی، مهارتهای تایپ و پاسخگویی تلفن، توانایی انجام هماهنگی های فشرده و سنگین مثلا در زمان برگزاری همایشها و جلسات) اهمیت بیشتری قائلند.

مهارت لازم برای منشی / مسئول دفتر

مهارت های نوشتاری و گفتاری خوب – به دلیل ارتباط کاری زیاد با کارکنان شرکت (سازمان) و مخصوصا مدیریت ارشد

مهارت سازماندهی و مدیریت زمان – به دلیل مسئولت تنظیم زمان جلسات مدیریت و برقراری هماهنگی بین مدیران و مسئولین بخش های مختلف و …

مهارت در تایپ، کار با برنامه های مورد نیاز کامپیوتری

آشنایی با دستور زبان و نحوه نامه نگاری – زیرا در خیلی از شرکت ها نامه های اداری توسط منشی تایپ می شود.

دقت و توجه به جزئیات

توانایی تحمل فشار کاری زیاد و انجام به موقع کارها

توانایی کار تیمی – زیرا مسئول دفتر یا منشی در بسیاری از شرکت ها بیشترین ارتباط را با سایر افراد داخل یا خارج از شرکت بر عهده دارد و لازم است بتواند با آنها تعامل مثبت و سازنده ای داشته باشد.

رازداری – زیرا منشی نزدیکترین شخص به مدیر است و رازداری از ویژگی های مهم او برای مدیریت به حساب می آید.

مطالب مرتبط