عکس صفحه اصلی
هوش هیجانی و EQ

توضیحات جامع

هوش عاطفی، هوش احساسی یا هوش هیجانی (Emotional Quotient) شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود است. هوش هیجانی یعنی توانایی شخص در مدیریت فردی و تنظیم روابط با دیگران به گونه ای که بتواند به مقاصد و اهداف خود در زندگی دست یابدبسياري از افراد با داشتن هوش يا IQ متوسط ولي هوش هيجاني نسبتا بالا موفقيتهاي بسياري را كسب نموده‌اند. به طوري كه هم اكنون در بسياري از كشورهاي توسعه يافته افراد با هوش هيجاني بالا را جهت مشاغل مديريتي برمي گزينند. یافته‌های علمی نشان می‌دهد کارکنانی که دارای وجدان کاری و احساس وظیفه شناسی بالایی هستند، اما فاقد هوش هیجانی و اجتماعی اند، در مقایسه با کارکنان مشابهی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند، عملکرد ضعیف تری دارند.

شخصی که EQ بالایی دارد، سه مؤلفه هیجان‌ها را به طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می‌کند: مؤلفه شناختی، مؤلفه فیزیولوژیکی و مؤلفه رفتاری.

دنیل گلمن صاحب نظر علوم رفتاری و اولین کسی بود که مفهوم EQ را وارد عرصه سازمان ها نمود. مدل گُلمن به طور خلاصه پنج حوزهٔ اساسی هوش هیجانی را بشرح زیر مورد بررسی قرار می دهد که در دوره پیشرو بطور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت :

1) Intro personal

2) Interpersonal

3) Stress Management

4) Adaptability

5) General Mood

در این دوره با تعاریف و مفاهیم و نکات ضروری در زمینه هوش هیجانی و نحوه تقویت و بهبود آن آشنا میشوید.


سرفصلهای مورد بحث


  • EQ چیست؟
  • مولفه های EQ چیست؟
  • رابطه بین مدیریت استرس و هوش هیجانی
  • تفاوت همدردی و همدلی
  • تمرینات تقویت هوش هیجانی
  • تاثیرات EQ در زندگی فردی و شغلی
  • تست BARON
  • انواع استرس وراه های مقابله با آنمدت زمان دوره

24 ساعت

هزینه دوره

690.000 تومان


مطالب مرتبط